Kommentera

Var är de nio?

En av tio spetälska återvände till Jesus för att tacka honom. Alla tio hade blivit rena medan de gick för att enligt Mose lag visa sig för prästerna och bli förklarade rena och dugliga att återvända till sina familjer och sin bygemenskap. De hade förvisats bort från samhället och betraktades som döda. Men de mötte Jesus och han besvarade deras rop på förbarmande. Han befallde dem att gå och visa sig för prästerna. Och medan de var på väg dit, blev de rena.

Jesus förundrar sig över att bara en vände om för att tacka honom. Den som vände om var en samarier. Åter ställs vi inför en av dessa föraktade, som ingen rätt jude ville ha något att göra med. Senaste söndag utmärkte sig en annan samarier som en rätt nästa för den som hade fallit i rövarhänder. Förresten, bland de spetälska dög han. Deras människovärde var i alla fall på botten.

Denne samarier blir nu ett exempel för alla människor, också vi bland dem, som fått ta emot så fantastiskt mycket gott. Ser vi någon orsak att vända till Jesus och tacka honom? 

Spetälskan i kroppslig mening är till all lycka nästan utrotad idag, åtminstone hos oss. Men vi lider alla av en andlig spetälska: vår synd. Den visar sig genom det som vår tunga talar och den visar sig genom sådant som vi borde ha gjort men inte velat göra. Men den finns också i vårt inre även om vi skulle lyckas tygla vår tunga och våra lemmar och göra allt rätt. Synden finns med oss och i oss i allt vi tänker och har begärelse till. 

Jesus botade alla tio. Han har befriat oss alla från syndens spetälska. Syndens straff tog han på sig och led korsdöden för den, för din och min synd. Vi får gå till gudstjänsten och lyssna till prästens avlösningsord med tacksamhet och glädje: Dina synder är förlåtna. Och sedan stämmer vi in i tacksägelsen och ger äran åt Gud i höjden.

Men vi förundrar oss kanske också över att det är så många som inte tycks behöva lyssna till dessa härliga ord. Inte är väl du bland dem? Kom till gudstjänsten för att höra: du är renad i Jesu blod! Den här söndagen firar vi tacksägelsedagen. Och vi har också mycket annat att tacka för. Det jordiska goda, som i Lilla katekesen kallas dagligt bröd, och som dessa veckor flödar över oss i våra trädgårdar och på våra åkrar, allt är ett utflöde av Guds godhet.

Lova Herren, min själ,
och glöm inte allt gott han gör –
han förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
han friköper ditt liv från graven
och kröner dig med nåd och barmhärtighet.

(Ps 103:2–4)

Följ och dela!