Kommentera

Förförelser och beskydd

Mikaelidagen ägnas traditionellt åt änglarna och barnen. I år lyfter Jesus i evangelietexten (Matt 18:1–10) starkt fram de små barnen som föredöme för en rätt omvändelse. Han varnar allvarligt för förförelser av barnen och visar också hur vi alla löper risk att förföras.

Med alla moderna förförelsemedier som tränger sig runtom och in i oss är det här verkligen aktuella ord. Inte minst gäller det hur barnen dras in i det nya tänkandet där Guds skapelseordning förkastas och människans förmenta stolthet över sin kunskap höjs till norm. Där har vi också skäl att tänka på hur ofödda barn föraktas och kan avlivas efter vad som känns bäst. Och också det senaste gudlösa påfundet att vi för klimatets skull helst ska göra oss av med alla barn. Ve den människa genom vilken förförelsen kommer, säger Jesus, och se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.

Vi får också påminna oss vilken nåd det är att Gud handlar redan med de små barnen som bärs till dopet, oförmögna att själva medverka till den nya födelsen. Där gäller också varningsordet: Se till att inte förakta dem som Jesus ställer fram som föredömen i tro! 

Allra sist i texten finns en ljuspunkt: Gud har skapat och sänt änglar för att skydda de små barnen, och också oss vuxna. Dessa änglar, Guds budbärare, ser alltid vår himmelske Fars ansikte. Det finns ingen risk att de ska komma till skada eller förlora striden mot ondskans makter. De finns med oss i den osynliga världen. Den här söndagen har sitt namn av befälhavaren i Guds här: ärkeängeln Mikael, som episteltexten berättar om (Upp 12).

Likväl tillåter Gud att den onde härjar och förför, men bara till en viss gräns. Den onde kan inte ta makten mot Guds vilja och tillåtelse. Att han far fram så hårt som vi upplever runt om oss stämmer med Jesu undervisning om den yttersta tidens lidanden och prövningar. Därför gäller det för Guds folk att stå fasta vid Hans ord och ha tålamod.

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. (Upp 12:12)

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.
(Lina Sandell)

Följ och dela!