Kommentera

Från slaveri till frihet

Vi firar reformationsdagen sista söndagen i oktober till minne av att den lutherska reformationen fick sitt startskott med de 95 teserna på slottskyrkodörren i Wittenberg den 31 oktober 1517. Temat är Sanningen ska göra er fria.

Orden är hämtade ur evangelietexten, som finns i Joh 8:31–36 och berättar om ett samtal som Jesus hade med judarna. Där står också orden: Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Orden mottogs med protester. Fria? Vi har väl inte varit slavar under någon. Men strax innan förklarar Jesus: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav.

Här får vi var och en något att bita på. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra, skriver Paulus i Ef 2:3. I det tillståndet, sådana vi var när vi föddes till världen, var vi syndens slavar, vi likaväl som de fromma fariseerna som skröt med att de var Abrahams barn. Strax efteråt fortsätter Paulus sin undervisning: Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta!

Det innebär samma sak som Jesus framhåller i sitt samtal med judarna: vi behöver bli fritagna av Jesus. I sitt samtal med Nikodemus framhöll Jesus att den som är född av kött måste bli född på nytt, född av vatten och Ande. Och Paulus skriver i Gal 3:27 vad han har gjort med oss som är döpta: Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Han har dött på ett kors för att sona våra synder och han har gett välsignelsen av det till oss för att vi ska leva av den i tro. Det är kärnan av reformationens budskap.

Den friheten ska vi glädjas åt, vi ska ta vara på den, vi ska leva i den så att vi tjänar Herren och genom honom får den inriktning för livet som han har bestämt för oss. Det är frihetens tjänst, inte köttets frihet. Det är en frihet att tjäna i kärlek, samma kärlek som Jesus betjänat oss med och gjort oss fria till.

Så vill jag din, min Jesus, bliva
i liv och död, allenast din.
Ack, låt din Ande djupt få skriva
din kärlek i mitt hjärta in!
Så skall min ande och min tunga
i evighet ditt namn lovsjunga!

(F G Hedberg)


Bibelhelg 26–27.10: Den kristna familjen

Gästtalare: pastor Luke Wolfgramm, WELS’ missionär i Novisibirsk i Ryssland. Han deltar med undervisning och biträds under samtal av sin hustru Jennifer. Hans son Peter är också med. Lördagens program hålls i Lepplax bykyrka och söndagens i Settlementcentrum, Vasa. Tolkning/översättning ordnas både till svenska och finska. Samtal efter föredragen.
 Program på lördagen:

 • 13 Bakgrund och nuläge i Norden (Ola Österbacka)
 • 14 Bygg ditt hus på Klippan
  Kaffepaus
 • 15.45 Att finna en maka
 • 16.45 Man och hustru
  Avslutning före 18

Program på söndagen:

 • 10.15 HHN
 • 11 Gudstjänst. Liturg: David Åkerlund, predikant: Luke Wolfgramm, kantor: Hans Ahlskog
  Laxsoppa
 • 13 Föräldrar och barn

Alla hjärtligt välkomna! Kollekt upptas för serveringskostnaderna. Inspelning av föredragen görs med svensk översättning.

På lördag kväll inbjuds till samvaro med gästerna i Piehis skidstuga (Jakobstad, bakom Snellmans fabrik).

Följ och dela!