Kommentera

Frihet och längtan

Friheten hyllas i Vasa 6.12.2018.

Vi firar idag Finlands självständighet. För 102 år sedan antogs senatens självständighetsförklaring av lantdagen. Men det var ingen självklarhet att övriga länder skulle acceptera den. Det var ingen självklarhet att vi skulle få en frihet och inte ett skräckvälde som det blev österut. Sedan har det funnits många allvarliga hot mot vårt lands frihet. För några dagar sedan uppmärksammades minnet av den ohyggliga dagen, den 30 november 1939, när Sovjet anföll Finland med massivt bombflyg och angrepp av marktrupper längs hela vår långa östgräns.

Vi lever idag i en yttre frihet. För det går vårt tack till alla dem som offrade liv och lem, och många år av sin bästa ungdomstid för landets framtid. För oss. Men framför allt går vårt tack till Gud som lett vårt lands öden så att vi har en sådan frihet, genom hans nåd. På många andra håll i världen kan man bara drömma och längta efter frihet.

Jesus förde många allvarliga samtal med judarna. I ett av dem, skildrat i Johannesevangeliets åttonde kapitel, säger han: Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Judarna längtade efter frihet från det romerska förtrycket. Men de visste inte att de var slavar på ett annat sätt: Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Jesus hade kommit för att göra dem fria, men hans egna tog inte emot honom.

Trots vår yttre frihet lever många i vårt land i slaveri. De ägnar sig åt synd och försvarar synd. Och vi frågar oss: hur länge ska Gud ha tålamod med detta folk?

Hos oss står det nu illa till,
Guds lag man inte akta vill.
Nu vill förnuftet mästra Gud
och klandrar djärvt han ord och bud.

En sådan otacksamhet blir inte ostraffad. Men för den som inser sin belägenhet är det inte nattsvart. Ett frihetens budskap ljuder än idag: Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Han har krossat djävulens makt och öppnat himlen för oss då han tog världens synd på sig och gick i döden för den. Han triumferade då han uppstod på tredje dagen. Där har vi den verkliga friheten. Den är mycket mera dyrbar än den yttre friheten.

Han ska komma tillbaka för att slutligen göra upp med ondska och synd. Längtan efter den dagen när vi är verkligen fria kännetecknar andra söndagen i advent. Kom, Herre Jesus!

Gud, låt ditt ord oss lysa så
att vi i mörker ej må gå,
men genom denna jämmerdal
får vandra till din himmels sal.

(N Selnecker, J Svedberg, psb 158)

Följ och dela!