Kommentera

Segern över mörkrets makter

Detta är er stund, nu råder mörkrets makt. Så sa Jesus till den fientliga trupp som hade sänts ut i nattens mörker för att hämta honom till förhör, tortyr och korsfästelse.

Just nu griper ångest och rädsla många människor. Den trygghet som ett ordnat och demokratiskt samhälle har utlovat oss har visat sig vara falsk. Vi har inte engagerat oss så mycket i de naturkatastrofer som i olika delar av världen, långt ifrån oss, skördat mycket flera liv än det virus som nu är orsaken till ångesten. Men när hotet kommer nära oss själva reagerar vi starkt. Vi har ännu inte sett vilka följder som väntar de närmaste veckorna, men de berör oss alla.

Ändå är allt sådant förutsagt i Bibeln. Jesus nämnde i sitt eskatologiska tal (Matt 24, Luk 21) just sådana företeelser som i dag sprider ångest. Där nämns också pest.

Och krig. Just i dag för 80 år sedan fick vårt land en bräcklig fred på hårda villkor efter ett till synes hopplöst krig. Då ropade vårt folk till Gud om förskoning, och Gud visade att segern inte fanns i onda människors händer.

Jesus säger att människorna ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Men som kristna ska vi minnas att Jesus vunnit seger, trots att mörkrets makter verkar ha övertaget. Till sina lärjungar, till oss, säger han: När det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.

Där är han själv förebilden. Också han greps av ångest. Han rentav svettades blod i sin ångest. Han var en sann människa, som varit frestad i allt som vi, men utan synd. Han fick tröst och styrka av änglar, och då kunde han stilla gå igenom sitt lidande och slutligen vinna seger på korset, trots att det såg ut som ett nederlag.

Vi har inga löften att slippa ångest och lidande. Tvärtom, vi har fått veta att sådant ska komma, och vi utlovas inga lätta tider. Men samtidigt som vi i förväg har blivit underrättade om det, så har vi också fått veta var vår trygghet finns. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. (Hebr 12:2–3).

Vi mäktar inte kämpa mot de onda makterna som härjar, där de farligaste trots allt är de fruktansvärda andliga makterna som för krig mot själen. Men vi vet att Jesus har vunnit seger, och att han slutligen ska ge de sina en härlig och evig del i denna seger. Som kristna är vi kallade att vittna om frid och hopp mitt i ångesten.

Såsom för Petrus du bad i hans nöd,
bed för mig, Herre, nu, styrk mig, giv stöd
att jag bevarad må genom all fara gå,
snart i din skara stå, evigt dig när.

(A Frostenson, psb 343)


Prenumera på veckobrevet från S:t Johannes!

Följ och dela!