Kommentera

Undret med jungfrun – julens första förebud

Vi har nu nio månader till jul. Marie bebådelsedag firades förr 25 mars och numera på en söndag som ligger nära det datumet. Dagens tema är alltså det stora undret att jungfrun blir havande av Helig Ande. Dagen är inte främst en hyllningsdag till jungfru Maria, även om alla släkten enligt Lukas återgivning av hennes lovsång ska kalla henne salig. Hennes storhet ligger i att hon tog emot det svåra uppdraget att föda och vårda Guds Son. Hon var Herrens tjänarinna.

Gud gör ett under som överstiger vår fattningsförmåga: han blir människa för att kunna frälsa oss från våra synder och ge oss evigt liv tillsammans med honom.

Samma dag firar vi också midfastosöndagen med temat Livets bröd. Vi befinner oss alltså mitt i fastetiden. Huvudtemat för dagen är brödundret när Jesus bespisar fem tusen män med fem bröd och två fiskar (Joh 6). Vi kan lägga märke till att evangelisten Johannes inte nöjer sig med att tala om ett under, utan han kallar händelsen ett tecken. Längre fram i samma kapitel förklarar han vad detta tecken bestod i: Jag är livets bröd.

Med denna förståelse av texten ser vi att midfastosöndagen också har samband med bebådelsen. Den var startskottet för Guds förverkligande av sin plan att sända sin Son till världen, han som skulle ge världen liv och sin församling näring i kampen på vägen mot det himmelska målet.

Just nu är vi i skriande behov av himmelskt bröd. Vi har kanhända bröd så det räcker för våra jordiska måltider, men över hela världen växer sig oro och ängslan allt starkare genom den svåra virusepidemin, kallad Covid-19. För en vecka sedan kunde vi inte ana vilken situation vi skulle befinna oss i denna dag. Och i dag ser vi inte hur världen och vårt land ser ut om en vecka, eller en månad.

Då får vi hämta tröst och hopp i det himmelska brödet, Guds livgivande Ord, Bibeln. I Bibeln finns denna tid omtalad. Där får vi veta att vi i hans händer inte behöver ängslas. Och vi får i Jesu namn anropa Gud om förbarmande. Jesus har öppnat vägen till himlen, och hoppet om det som väntar oss när tiden är slut överstrålar all den nöd som finns i denna tid. Måtte bara alla vända sig till Honom medan det är tid. Uppenbarelseboken säger att de som hädar Gud för hans straffdomar inte omvänder sig även om de drabbas av något som liknar Egyptens plågor (Upp 16).

All härlighet och ära din Fader givit dig.
När hjälp hos dig vi söker, du tröstar innerlig.
Du lovat med oss vara, när i all nöd och fara
vi litar blott till dig.

(E Kreutziger, psb 54)


Under rådande undantagstillstånd hänvisar vi till direktsändningar samt inspelade gudstjänster och predikningar från vårt arkiv. I databasen Oratio finns ytterligare ett stort antal inspelningar från LBK i Sverige och Norge. Sök på församling/kyrka, talare eller fria sökord som tema eller helg.

Följ och dela!