Kommentera

Trösteord i kristider

De här trösteorden i kristider har skrivits av pastor Egil Edvardsen i LBK i Norge. Vi vill förmedla hans ord också till våra läsare.

Världen befinner sig i en allvarlig kris. Ett väldigt smittsamt virus sprider sig raskt från land till land, från folk till folk och från person till person. De flesta experter är eniga i att många av oss förr eller senare antagligen blir drabbade av viruset. Det positiva är att sjukdomen som viruset för med sig inte verkar vara så allvarlig och att de flesta kommer igenom den utan större problem. Men det finns också många som blir allvarligt sjuka med intagning på sjukhus och intensivvård. De som blir mest sjuka är speciellt äldre människor och sådana som redan har en sviktande hälsa. Men också andra till synes friska och verksamma människor kan drabbas och bli svårt sjuka. Det har vi hört flera rapporter om. Och dödssiffrorna stiger.

Detta gör att vi fylls med oro och bekymmer. Hur ska det gå med oss? Ska också vi och våra närmaste bli sjuka eller kanske dö? Och hur länge ska den här epidemin räcka? Någon säger att den kommer att räcka kanske ett år eller ännu längre. Och vad kommer att ske med vårt samhälle? Kommer det att bryta samman, ekonomisk och socialt, på grund av de stränga åtgärder som myndigheterna verkställer? Många kommer att mista sina arbeten och sina inkomster. Osäkerheten är stor och frågorna många.

Också kristna känner av denna oro. Också vi blir bekymrade. Och det är helt naturligt. Ingen av oss går opåverkade av den stora oro som vi ser omkring oss. Och vi känner oro inom oss.

Det som kanske framför allt gör människor oroliga är när vi känner att vi inte har kontrollen. Vi övermannas av rädsla och bekymmer då vi inte kan kontrollera det som sker. I Bibeln finner vi mycket tröst och uppmuntran till alla som är rädda. Det finns en liten berättelse som vi alla känner väl till och som vi har hört om och älskar från det vi var små. Det är berättelsen om lärjungarna som befann sig ute på sjön Gennesaret i en båt tillsammans med Jesus (Mark 4:35ff). Som vi kommer ihåg somnade Jesus i båten. Det kom en våldsam virvelstorm och vågorna slog in i båten och hotade sänka dem. Lärjungarna blev livrädda och väckte Jesus och sa till honom: ”Mästare! Bryr du dig inte om att vi går under?” Då reste Jesus sig och talade strängt till vinden och sa till sjön: ”Tig! Var tyst!” Då lade sig vinden och det blev alldeles stilla, står det.

Det är många som nu är oroliga och bekymrade. Som lärjungarna känner vi att vi inte har kontrollen. Men att vi inte har kontrollen betyder inte att Jesus inte har det. Denna enkla berättelse om det som skedde på sjön Gennesaret den gången visar att Jesus har kontrollen. Det har han faktiskt alltid, även om det för våra mänskliga ögon inte ser så ut. Men vår allsmäktige Fader har faktiskt också coronaviruset i sin hand. Så som han kunde kontrollera stormen och vågorna, så som han kunde bota sjukdomar och plågor, kan han det också nu. Han har all makt i himlen och på jorden, sa han själv. Därför behöver vi inte vara rädda. Vi har inte kontrollen över detta virus, men han har. Och han är med oss i båten.

Det är fint när vår statsminister och andra ledare försäkrar oss om att det nog går bra. Vi ska nog komma igenom det här. Men den bästa trösten vi har är den tröst som Guds ord kommer med, nämligen att Gud har allt i sina nådiga händer. Därför behöver vi inte bekymra oss, utan vi kan tryggt lägga allt i hans händer.

På grund av de restriktioner som myndigheterna lägger på oss och ber oss att följa för att hindra smittan att sprida sig kan vi nu inte samlas till gudstjänster och bibelstudier i våra församlingar. Det beklagar vi, för vi vet ju hur viktig den regelbundna förvaltningen av nådemedlen är för våra själar. Vi lever inte endast av bröd. Vi lever av Guds ord. Men vi kan höra och läsa Guds ord hemma hos oss själva. Vi kan höra det över Internet. Det finns mycket att lyssna till på nätet. Till exempel på LBK:s hemsida (och på den här webbplatsen, övers. anm.) finns ett rikt arkiv med predikningar, andakter och föredrag, som man kan lyssna till eller läsa.

Och så vill vi fortsätta att be vår gode himmelske Far om att han ska bevara oss genom denna oroliga tid, att han ska trösta oss när vi förlamas av bekymmer och styrka oss i tron, och att många ska vända sig till honom i dessa kristider med bön om nåd och förlåtelse.

För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre (Rom 8:38–39).

Med vänliga hälsningar
från Den lutherske Bekjennelseskirke
Egil Edvardsen

Följ och dela!