Kommentera

Den goda fredagen

Vi firar långfredag. Många av oss äldre minns hur lång den dagen kändes när vi var barn, för då fick vi inte gå ut. Vi skulle hedra Jesus som denna dag hängde på korset och besinna: ”Kan väl någon plåga här vara såsom Jesu är?”

På engelska säger man: Good Friday – Den goda fredagen. Hur kan en sådan pinas dag vara god?

Tänk dig att du sitter i fängelse med en dödsdom och väntar på att du ska avrättas. En fångvaktare kommer, men han kommer inte för att hämta dig till bödeln utan meddelar: ”Du är fri. En annan har tagit ditt straff och ska avrättas i dag i ditt ställe.” Skulle du inte uppleva dagen som en god dag?

Det var just det som skedde på den goda fredagen. Jesus tog ditt och mitt dödsstraff. Du och jag får leva – vi vet inte hur många timmar, dagar eller år här på jorden, men framför allt får vi leva i evigheten tillsammans med Jesus, så som rövaren på korset blev lovad av Jesus själv. Och så som rövaren fick livets gåva av nåd, precis när han såg döden i vitögat, så får vi i dessa oroliga tider se framåt mot livet med Jesus för hans skull, utan att ha förtjänat det.

Och vi behöver inte vänta till påskdagens morgon för att få veta att livet ändå segrar. Det har vi Guds Ord på. Påskens uppståndelsebudskap fördes av apostlarna ut i världen, först till judarna och sedan också till hedningarna, till oss. Budskapet blev motsagt och ledde ofta till döden för dessa första vittnen, men så som Jesus uppstod ur sin grav så uppstod också det kristna hoppet och spred sig runt världen med kraften från hans uppståndelse. Det var verkligen en god dag.

Denna påskhelg, kristenhetens största högtid, står kyrkorna tomma. Det påminner om profetens ord att människor ska irra omkring och söka efter Herrens Ord utan att finna det (Amos 8:12). Vi som har funnit Guds Ord har i uppdrag att förmedla påskens goda budskap till alla oroliga och ångestfyllda: Det var för dig han dog och uppstod!

Livsfursten dödas för dödsdömda trälar,
Skaparen straffas för skapelsens brott.
Gudomens fullhet för brottsliga själar
har som vår borgen i fängelse gått.
Enfödde Sonen, av Fadern utgången,
blir uti dödsrikets mörker nedsänkt.
Fångar befrias då Gud ger sig fången,
salighet blir åt oss uslingar skänkt.

(Ur Engelkes sånger, SH 38)

En välsignad god fredag och glad påsk!

Följ och dela!