Kommentera

Den smala vägen

”Jag har inte en sådan Gud som sänder människor till helvetet.” Sådana utsagor uttrycker något av människas självtagna storhet, eller kalla det högmod. Annorlunda uttryckt: ”Det är jag som bestämmer vad som är sanning.”

De kommande söndagen, åttonde söndagen efter Trefaldighet, bär temat Sanning och sken. Evangelietexten för den här årgången är Jesu ord om den trånga porten och den smala vägen (Matt 7:13–14). Det är få som finner den, ljuder hans besked. Och det är ett klart besked: det finns två vägar, och det finns två destinationer för evigheten. Och alla kommer inte att vara med på himlavägen. Sådan är Guds ords sanning.

Ännu tydligare kommer denna sanning fram i en annan av texterna lite senare i samma kapitel. Till dem som ”på den dagen” säger till Jesus att de har utfört så mycket för hans skull, rentav drivit ut onda andar och profeterat i hans namn, ska Jesus svara: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni förbrytare.

Budskapet är knivskarpt och ytterst allvarligt. Det ställer oss var och en inför frågan: Har du och jag gått in genom den trånga porten? Är du och jag med på den smala vägen?

Typiskt för den yttersta tiden är att det ska komma många falska profeter som ska förvilla många. Ett av de medel de använder är fina ord och vackert tal (Rom 16:18). Sådana ord uttrycker ofta en falsk frid: ”Det är ingen fara, Gud älskar dig.” Aposteln använder raka ord gentemot dessa falska profeter: Håll er borta från dem.

Visst, Gud älskar oss, det har vi Bibelns ord på. Därför skapade han ett sätt att bli fri från helvetet: Han sände sin Son för att frälsa oss. Det är Han som är vägen. Den enda vägen. Men i människors ögon känns den vägen ofta för smal. Den stämmer inte med det som räknas som vettigt av tänkande människor. Till det kan vi bara säga: Vem är du, människa, som ifrågasätter Gud? (Rom 9:20)

Den vägen mig syntes i början för lätt,
som många den ännu vill kalla.
Men när man försökt alla övriga sätt
och kommit till korta på alla,
då skall man sig slutligen finna därvid
att äga allenast i Jesus sin frid
och blott genom honom bli salig!

(L Sandell, SH 200)

Följ och dela!