Kommentera

Den onda tungan

Söndagens texter handlar om våra ord, vilket också är det gamla temat för tolfte söndagen efter Trefaldighet. Episteltexten från Jak 3:2–12 går rakt in på temat: Tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Jakob jämför den med betslet i munnen på en häst och med rodret i ett fartyg, som trots sin obetydlighet utför viktiga ting.

Vi har väl envar varit med om att några få ord kunnat förpesta stämningen vid ett matbord eller vid ett möte. Jakob går skarpt till rätta med tungan: den är ostyrig och full av dödligt gift. Men han säger också att det inte får vara så att vi med samma tunga välsignar Herren och Fadern och förbannar människor som är skapade till Guds avbild. Som kristna har vi ett stort ansvar för hur vi brukar vår tunga. Det går snabbt att skapa osämja för åratal framåt, men det kan ta lång tid att reparera skadan.

Jesus visar i evangelietexten från Matt 12:33–37 vad de onda orden beror på: Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det är i hjärtat som de onda orden avlas, och tungan föder dem. Därför är det inte tillräckligt att göra rent på utsidan, alltså att putsa bort de grova och hatfulla orden, men inte göra rent i hjärtat.

På frukten känner man trädet. Hur kan då mitt hjärta bli gott, så att det bär fram goda frukter genom vår tunga?

Jesus talade en gång om sig själv som den sanna vinstocken (Joh 15:5): Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Vi har inga goda frukter att bära fram i oss själva. Men får han föra sin goda saft till oss svaga grenar, så kan den bära frukt genom hans kraft. Jesus är det goda trädet och hans frukter är goda. Och genom hans ord, ”det är fullbordat”, får vi visshet att han i sin död burit straffet också för våra onda ord.

Jesus talar den här söndagen allvarliga ord till oss: Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Vittnar våra ord om vad vår Frälsare gjort, eller vittnar de om vår egen förmåga? Vittnar vårt liv om hans kärlek, eller vittnar det om vår egen förmenta förträfflighet? Låt de frågorna leda dig till den sanna vinstocken för att där få daglig förlåtelse för de onda orden och låta honom bli drivkraften i ditt liv.

Bliv i Jesus, vill du bära frukt!
Grenen kan ej leva skild från stammen,
och blott under herdens vård och tukt
fostras och bevaras späda lammen.

(L Sandell)

Följ och dela!