Kommentera

Sanktjohannes.info använder Predikarens bibelreferens

När du låter musen stanna över en bibelreferens (t ex Joh 3:16) kommer du att se bibelstället i en ruta med texten enligt Svenska Folkbibeln 2015.

Detta utmärkta tillägg har skapats av Magnus Dahlbacka inom ramen för Logosmappen och finns tillgängligt att installeras fritt på webbplatser som använder WordPress.

 

[Det här stycket är till för testning: 2 Kor 4:7-14 – 2 Kor 4:7–14 ]

Följ och dela!