Kommentera

Bibel och Bekännelse: temanummer om den sista tiden

BoB nr 3/2020

Nr 3/2020 av Bibel och Bekännelse har utkommit och kan nu laddas ner som pdf. Numret är ett temanummer: Den sista tiden. Tidningen görs i tre upplagor och i samarbete med LBK i Sverige och Den lutherske bekjennelseskirke i Norge.  Allt innehåll är dock på svenska i denna upplaga, Finlandsupplagan.

I numret ingår bland annat en predikan över temat, frågor och svar om den yttersta tiden, ett bibelstudium över Sakarja, ett sammandrag av S Beckers undervisning om de sju sigillen i Uppenbarelseboken, en utblick om trosförföljelser i Finland samt kort aktuell information om vår verksamhet. Sammantaget viktig undervisning som rekommenderas.

Följ och dela!