Kommentera

Den stora skatten

Under barndomen har vi kanske läst böcker om skattjakt. Tänk om man kunde hitta en riktig skatt och bli rik! En motsvarighet i vuxenvärlden är penningspel av olika slag, som många ägnar sig åt i förhoppningen om att bli träffad av en toppvinst. En sådan skulle ge en bestående lycka, drömmer man om.

Drömmen om att hitta en skatt fanns också på Bibelns tid. Därför anknyter Jesus till ämnet i sin liknelse om skatten i åkern och den dyrbara pärlan som en köpman hittar (Matt 13:44–46). Men dessa dyrbarheter är bara liknelser. Jesus uppmuntrar oss inte att samla skatter på jorden. Det finns en stora fara med dem, vilket många har upplevt när spelberoendet har vuxit över huvudet och blivit omöjligt att kontrollera. Men risken att fästa vårt hjärta vid pengar är överhängande för alla. Paulus skriver: Kärlek till pengar är en rot till allt ont (1 Tim 6:10).

Däremot är gudsfruktan förenad med förnöjsamhet en stor vinst, får vi också läsa. Det ger en antydan om var den stora skatten finns: Den är Guds ord och de andra nådemedel som Anden använder för att föra detta ord till oss: de heliga sakramenten. Och Guds ord uppenbarar vår Frälsare, som är dess kärna och stjärna. Den skatt som han erbjuder oss är syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Det här är en helt annorlunda skatt än de jordiska rikedomarna. Den beskrevs av Zacharias Topelius i nr 419 i vår psalmbok:

Var är den skatt som bliver i alla skiften lik,
som evig tröst mig giver och gör mig evigt rik?
Vad jag av världen får skall rost och mal förtära,
och rikedom och ära liksom en rök förgår.

Du som är döpt har fått del i denna skatt! Den kläddes på dig när du döptes och har namnet Kristi rättfärdighet. Därför behöver du inte gräva efter skatter i åkern eller söka efter pärlor i musslor. Det är som det heter i Rom 10: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta, alltså trons ord som vi predikar. Håll dig därför nära den skatten, och du ska enligt Jesu löfte bli välsignad.

Om jag äger Jesus, endast Jesus,
och i hela världen intet mer,
o, så äger jag dock allt i honom,
han som nog och övernog mig ger.

(Anna Ölander)


Veckans bön

Käre himmelske Far! Under den farliga pandemins nya tillslag får vi åter bekänna: Vi och hela vårt folk har gjort illa, vi har syndat mot dig. Förbarma dig, Herre, för din kärleks skull genom Jesus, din Son. Var med alla drabbade. Ge kraft åt dem som arbetar inom sjukvården. Tack för den oändligt dyrbara skatt som du gett oss, och som vi så ofta försummat att värdesätta. Låt oss inte fastna i jakten efter världsliga skatter. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!