Skatter som består

När vi nu påbörjar övningarna i det kristna livets tillväxt i Andens skola ställs vi inför relationerna mellan de förgängliga skatterna och de oförgängliga. Zacharias Topelius frågar i en psalm: ”Var är den skatt som bliver i alla skiften lik, som alltid tröst mig giver och gör mig evigt rik?” Han...

Fortsätt att läsa

Den stora skatten

Under barndomen har vi kanske läst böcker om skattjakt. Tänk om man kunde hitta en riktig skatt och bli rik! En motsvarighet i vuxenvärlden är penningspel av olika slag, som många ägnar sig åt i förhoppningen om att bli träffad av en toppvinst. En sådan skulle ge en bestående lycka,...

Fortsätt att läsa

Förgängliga och oförgängliga skatter

Vi har nu kommit in i Trefaldighetstiden, den långa gröna tiden i kyrkoåret. Den tiden kommer bara att avbrytas av enstaka vita dagar (Johannes Döparens dag, Kristi förklarings dag, tacksägelsedagen och Mikaelidagen) och likaså enstaka röda dagar (Apostladagen, Reformationsdagen och Alla helgons dag). Trefaldighetstiden präglas av det andliga växandet i tron....

Fortsätt att läsa