Kommentera

Noas tro och världens otro

Har någon gudfruktig människa någonsin stått inför ett svårare trosprov än Noa? Gud sa till honom att han ska bygga en ark – en väldig farkost, som han själv, hans familj och representanter för alla levande landdjur skulle finna tillflykt i när hela jorden skulle omstörtas genom en väldig flod. Denna ark var ett enormt byggnadsföretag, och den skulle byggas på torra land, utan något yttre tecken på den annalkande katastrofen. Samtidigt predikade han för sina släktingar och vänner.

Det enda Noa hade att gå på var Guds ord. Men det räckte. För han trodde på Gud.

Människorna som levde på jorden hade glömt Gud. De hade försummat att ta till sig hans goda vägledning om hur man ska leva rätt med löftet om den kommande Frälsaren för ögonen. I stället lät de sina köttsliga lustar regera.

Jesus säger att det under tiden före hans återkomst ska vara som under Noas dagar (Matt 24:37ff): de åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Precis så är det också i dag. Och så ska det vara under den sista tiden tills Människosonen kommer. Bara ett fåtal tar emot varningarna, precis som när människorna kring Noa hånade honom för hans vansinniga företag. Ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer? (Luk 18:8)

Den moderna människan har inte mycket till övers för berättelserna om syndafloden. Ändå har vi tecken på den kommande katastrofen. Och lika lite bryr man sig om Bibelns vittnesbörd om hur Gud skapade världen. Inte ens alla kristna inser sprängkraften i de viktiga orden i Hebr 11:3: Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Här befinner sig tron och otron på kollisionskurs. En del tror att det är vetenskapen och tron som kolliderar, men så är det inte. Det är inte den sanna vetenskapen som attackerar Gud, utan otron. Så var det också på Noas tid. Och otron fick sitt straff. I dag behöver vi Noas tro – och hans predikan.

Låt ej vår tro i stormen skeppsbrott lida,
var med din Andes ljus oss alltid när’!
Lär oss i tron en liten stund att bida,
tills vi med fröjd får se dig som du är!

(L Lundequist, A Hydén, SH 376)


Veckans bön

Käre himmelske Far! Under den farliga pandemins nya tillslag får vi åter bekänna: Vi och hela vårt folk har gjort illa, vi har syndat mot dig. Förbarma dig, Herre, för din kärleks skull genom Jesus, din Son. Var med alla drabbade. Ge kraft åt dem som arbetar inom sjukvården. Låt din Helige Ande väcka oss så att vi tror ditt ord och inte drar över oss domen till undergång, likt människorna på Noas tid. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!