Kommentera

Den sanna friheten

Martin Luther bränner påvens bannbulla
Martin Luther bränner påvens bannbulla

Hösten 1520 var en dramatisk tid i Wittenberg. Den orädde munken Martin Luther hade utmanat den mäktiga romersk-katolska kyrkan och drabbades av ett hot: om han inte inom 60 dagar hade återtagit vissa delar av sina skrifter, särskilt sådana där han satte sig upp mot påven, skulle han bli bannlyst, exkommunicerad. Luther nåddes av detta hot den 10 oktober och tidsfristen gick alltså ut den 10 december. Denna dag brände Luther hotbrevet offentligt och markerade därmed sitt avståndstagande från den påvliga kyrkan.

Hösten 1520 skrev Luther tre av sina mest betydande reformatoriska skrifter, eftersom han inte trodde att han skulle leva kvar till nästa år. En av dem var Om en kristen människas frihet som utkom i november. Vi firar alltså inom kort 500-årsminnet av denna viktiga skrift. Den har i nyöversättning publicerats i boken Rättfärdiggörelsen genom tron (XP Media och Biblicum 2017) och finns nu också att läsa på Biblicums webbplats.

Skriften har två huvudteser:
– En kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig.
– En kristen människa är allas tjänstvillige tjänare och alla underdånig.

Jesus lärde oss var denna frihet har sin grund: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria (Joh 8:31–32).

Att lära känna Guds uppenbarelse i Skriften och att hålla sig till den är alltså det viktiga. Ingen, vare sig påve, biskopar, sekulära makthavare eller politiskt korrekta medier, ska komma och föra in någon annan trosgrund. Då blir det träldom. Dessa ska inte heller förbjuda oss att vittna om Skriftens lära och handla efter den, för det är den enda och sanna friheten. Den vittnar om vår frihet från synd, död och djävul genom Guds kärlek i Jesus Kristus. Det är också den som föder sann kärlek till våra medmänniskor.

Mer än någonsin under den tid vi kan överblicka hotas denna frihet i dag. Mer än någonsin behöver vi klamra oss fast vid Skriften som den sanna uppenbarelsen och försvara den gentemot alla angrepp. Reformation behövs åter i dag.

Hos oss står det nu illa till,
Guds lag man inte akta vill.
Nu vill förnuftet mästra Gud
och klandrar djärvt hans ord och bud.

Gud, låt ditt ord oss lysa så
att vi i mörker ej må gå,
men genom denna jämmerdal
får vandra till din himmels sal.

(P Melanchthon, J Svedberg)


Veckans bön

Käre himmelske Far! Under denna mörka tid får vi åter bekänna: Vi och hela vårt folk har gjort illa, vi har syndat mot dig. Förbarma dig, Herre, för din kärleks skull genom Jesus, din Son. Var med alla som är drabbade av pandemin. Led vårt lands makthavare och kyrkliga ledare så att de vänder åter till ditt ord. Hjälp mig att i allt lita på dig och ditt Ord och göra efter det. I Jesu namn, amen.

Följ och dela!