Kommentera

Din medmänniska

Vi närmar oss kyrkoårets slut. Allt mer tornar skräckbilderna fram: klimathysterin tar bort framtidstron från våra ungdomar, pandemin vållar dödsångest och i USA-valet besannas det värsta scenariot som har befarats kunna leda till våldsamheter, och som av en del beskrivs som demokratins undergång. Påpassligt nog har SVT just nu inlett en serie som heter Domedagen.

Bibeln har ett synnerligen aktuellt budskap om detta: den förklarar att världen ska gå under, och att Jesus ska komma tillbaka. Men den helg som vi nu står inför faller inte in i kören av illavarslande profetior. Den riktar i stället blicken mot vår medmänniska i en helt vanlig vardagssituation. Hur ska jag hantera det att min bror (min medmänniska, kanske min medarbetare i församlingen) försyndar sig mot mig? Ska jag förlåta honom upp till sju gånger fast han gör samma sak om igen?

Så undrade Petrus när Jesus hade förelagt sina lärjungar en rätt modell för själavård, en trestegsmodell: (1) Du ska prata vänligt med honom, i kärlek. (2) Ta med dig en eller två för att försöka få honom att inse sitt felsteg. (3) Ta det till församlingen, och i värsta fall: ställ honom utanför för att om möjligt få honom att se faran i att framhärda i synd. (Läs Matt 18:15–22!) Svaret till Petrus var radikalt: förlåt din broder – inte bara sju gånger, utan sjuttio gånger sju, i praktiken oändligt många gånger. Jesus visar här att en oändlig barmhärtighet och förlåtelse inte står i motsättning mot en kärleksfull omsorg om ett rätt liv.

Din och min uppgift i vår oroliga tid är att som en medmänniska visa vägen till vår Frälsare. Lyssna till Jesus, som ger oss konkret undervisning om hur vi ska bemöta varandra för att kunna leva rätt tillsammans med domen för ögonen, men som också erbjuder en unik trygghet i förlåtelsens tecken, en sådan som världen inte kan ge. En sådan trygg plats vill han att församlingen ska vara – en tillflyktsort när det stormar runt omkring.

Bo med din Andes kraft, Herre i mig,
att jag må varje dag leva för dig,
lindra vart hjärtas sår, söka de vilsna får,
göra varhelst jag går något för dig!

(S D Phelps/ E Nyström)


Veckans bön

Käre Jesus! Ge mig kärlek och vishet så att jag kan hantera de problem som uppkommer i våra relationer både med fasthet och barmhärtighet. Hjälp mig att förlåta och försonas med mina nära. Amen.

Följ och dela!