Kommentera

Tålmodig väntan

Vad väntar du på i dag? Om frågan går till ett barn är svaret kanske: julen. Någon kanske svarar: att ljuset ska återvända. En annan väntar på coronavaccin. Och så finns det säkert någon av läsarna som väntar på att en kär familjemedlem ska hälsa på.

Söndagen före domsöndagen påminner om väntan på Jesus, och inte i första hand på att vi ska fira hans ankomst som ett litet barn till Betlehem, utan på hans ankomst till uppståndelse och dom. Ordet vaka har en central roll. Tiden kan bli lång när vi vakar. Risken finns att vi somnar. Just därför kommer den här söndagen med allvarliga förmaningar att vara beredda, att vaka, att vänta länge om så krävs.

Saliga är de han finner vakna, säger Jesus om de tjänare som genast är redo att öppna för honom när han knackar på, även om de får vänta till mitt i natten eller till småtimmarna.

Paulus använder i Filipperbrevet andra ord för att vara redo: att vara rena och fläckfria på Kristi dag(1:10). Här väcks den allt överskuggande frågan: hur ska jag kunna stå ren och fläckfri inför Gud? Många ska hänvisa till sig själva, men ska ändå finna att de står utanför en stängd dörr. Även om de har försökt uppfylla alla Guds bud, även om de har bemödat sig att göra gott inför medmänniskorna kan de få höra Jesus säga: Jag har aldrig känt er.

Genom tiderna har det funnits bara en människa som är ren och fläckfri. Det är vår Frälsare, Jesus Kristus. Det är bara i hans kläder vi kan granskas inför Gud och befinnas vara rena och fläckfria. I Fil 3:9 uttrycker Paulus det enda som håller med orden: att bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Det är det enda som kan hålla oss vakna och som kan ge oss tålamod i mörkret medan vi väntar på Herrens dag.

Vaka blott, låt lampan brinna,
så dig manar Jesu ord.
Den som sover skall ej finna
plats vid Lammets bröllopsbord.

(Svenskt skillingtryck, A Takolander, psb 571)


Veckans bön

Käre Frälsare! Du har en gång i dopet klätt mig i din rättfärdighet, och du har tålmodigt förmanat mig att hålla mig nära dig och ditt Ord. Tack för ditt tålamod, som gör att jag ännu får komma till dig och vara hos dig! Hjälp mig att inte somna utan vaka i tron ända till den dagen när du hämtar mig. Amen.

Följ och dela!