Kommentera

Alla knän ska böjas

Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?

Så ropar martyrerna till Lammet när det femte sigillet bryts och Johannes får se deras själar under altaret (Upp 6:9–10). Många undrar hur Gud inte gör slut på allt det onda som verkar få ett allt större grepp om människorna. Martyrerna som hade gett sina liv för Guds ord och för vittnesbördet fick inte veta hur länge det skulle dröja. De blev tillsagda att vila ännu en liten tid. När tiden är inne ska Gud visa sin makt inför alla. Många mäktiga ska ropa till bergen: Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede!

Den dagen ska allt läggas under Kristi fötter. För han har fått makten att döma. Profeten Malaki skriver: Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm (4:1). Då finns inga starka knän längre. Då gäller inte jordiska svärd och deras makt. Men Malaki har också ett annat budskap: Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Inkommande söndag är det domsöndag, den sista söndagen i det gamla kyrkoåret. (För läsare i Sverige verkar det som ett stavfel, men vi skriver faktiskt domsöndag med bara ett s i Finland.) Då ska det bli uppenbart att det finns två grupper av människor. Den ena gruppen böjer sina knän i förskräckelse när de inser att deras gärningar ska uppenbaras och granskas. Den andra gruppen böjer sina knän i tillbedjan och outsäglig glädje inför honom som är deras Frälsare och som varit deras enda hopp i den onda tiden. De har hört Sonens röst och fått liv genom den, och därför känner han dem som sina egna och ska hälsa dem välkomna till det rike som väntat på dem sedan världens skapelse. Därför är den dagen en glädjens dag.

Fruktar du ännu för döden och domen,
då må du tänka på Frälsarens död!
Ty för att vi skall ha frid är han kommen,
korsfäst och dödad i yttersta nöd.
Är det vår tröst att han oss löst,
blir domsbasunen en glädjefull röst.

(M Malmstedt)


Veckans bön

Käre Frälsare! Tack för att du kommit till mig och gjort mig till din, och för att jag får se fram mot din ankomst med frimodighet! Håll mig kvar hos dig med dina starka armar så att jag inte förvillas av alla onda angrepp från djävulen, mitt eget fördärvade kött och onda människor. Amen.

Följ och dela!