Kommentera

Dagliga morgonandakter

Från 9 februari 2021 har vi börjat införa dagliga morgonandakter enligt ett andaktsformulär i församlingens bibelkalender. Andakterna läses in av David Åkerlund. Där ingår ett dagligt stycke från Resekost, betraktelser för var dag i året av Martin Luther.

 

Dagens andakt återfinns genast under ingångssidans hembild. De senaste dagarnas andakter hittas via Alla inspelningar.

Formulär för morgonbön

Följ och dela!