Kommentera

Följ KELK:s världsvida konferens på distans!

Eftersom KELK, den världsvida organisationen som vi tillhör (Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen), har en online konferens detta år finns möjlighet för alla intresserade att åhöra/bevittna föredragen och diskussionerna. David Åkerlund och Hans Ahlskog kommer att delta som vår församlings officiella delegater. De kan delta i förhandlingarna medan gäster kan åhöra föredrag. Den som vill följa med bör anmäla sig senast 17.5 via webblänken:
Den som anmält sig kommer att få e-postmeddelande om hur man deltar. Sessionerna hålls från 25.5 till 10.6, två per vecka, kl 14–16. Tidpunkten är 8 timmar senare än angiven Chicago-tid.
Följ och dela!