Kommentera

Anden visar oss till Jesus

När Jesus höll sitt avskedstal till sina lärjungar, alldeles innan hans lidande började, sade han en del sådant som hans lärjungar då hade svårt att förstå. ”Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er” hör kanske till sådana utsagor (Joh 14:18). Orden strax innan, hans bön till Fadern att ge dem en annan Hjälpare, är ett annat uttryck för Treenighetens mysterium.

Här ser vi tydligt enheten mellan Anden, den andre Hjälparen, och Sonen Jesus, den förste Hjälparen. Jesus har varit i centrum under de förra stora högtiderna. När vi nu firar pingst flyttas inte vår blick bort från Jesus. Nu får vi en ny Hjälpare, men han talar inte om sig själv. Hans uppgift är att påminna om vad Jesus har lärt. Han ska visa oss till Jesus.

Av naturen är vi inte benägna att se på eller förtrösta på Jesus. Vi är döda i överträdelse och synd. Vi har fötts med ryggen mot Gud och vårt huvudintresse är hur vi ska förverkliga oss själva. Anden vänder om oss så att vi börjar se Jesus. För att vi ska förstå att vi behöver göra det tillrättavisar han oss genom Guds heliga lag. Han ska överbevisa världen om synd, för de tror inte på mig, säger Jesus (Joh 16:9).

Anden gjorde ett stort, synligt under på den första pingstdagen. Han uppenbarade sig i tungor av eld och gjorde lärjungarna kapabla att predika om Jesus på många olika språk. Men ändå är det inte undret i sig som är pingstens stora budskap. Apostlagärningarna lyfter fram hur Petrus predikade: Ni har dödat Messias, Jesus från Nasaret, men Gud har låtit honom uppstå. Det hade redan profeterna förutsagt, och nu har det gått i uppfyllelse.

I detta ord verkade Anden så att människorna började fråga: Vad ska vi göra? Svaret var: omvänd er och låt döpa er, för att få del i syndernas förlåtelse som Jesus har vunnit. I det skulle de få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). I predikan om Kristus och i dopet verkade Anden. Därför är pingstens stora budskap: lyssna till Jesus, lär känna honom, som är Vägen, Sanningen och Livet!

Tack, Herre Jesus, att Anden du sänder
för att förklara vad du för oss gjort!
Anden oss väcker och tron i oss tänder,
gör för oss verket på Golgata stort.
Anden oss lär att du nu är
vägen till livet och himmelens port.

(S Österbacka, Sionsharpan 65)

Följ och dela!