Kommentera

Festskrift till Seth Erlandsson: Guds ord består

Stiftelsen Biblicum har gratulerat Seth Erlandsson med en festskrift när han den 18 augusti 2021 fyller 80 år. Bokens titel är Guds ord består. I festskriften ingår ett dussin artiklar över ämnen som anknyter till titeln. Två av artiklarna är av tidigare lärare vid Biblicum, numera avlidna prof Siegbert Becker och teol dr Ingemar Furberg. Dessa artiklar har skrivits av från inspelade föredrag. Boken har sänts till Biblicums prenumeranter som nr 3/2021 och finns även till försäljning i Biblicums webbutik. I Finland kan den köpas via Logos förlag/Ola Österbacka för 10 €.

Jubilaren tillträdde sin verksamhet som ledare för Stiftelsen Biblicum i juni 1970, kort efter att ha disputerat för doktorsexamen i Uppsala. Numera är han redaktör för tidskriften och stiftelsens vice ordförande. Redaktion för festskriften har varit tidskriftens redaktion med undantag av jubilaren själv.

I festskriften ingår ingen Tabula gratulatoria, utan den som önskar gratulera jubilaren kan göra det genom en gåva till Stiftelsen Biblicum med noteringen ”Seth Erlandsson 80 år”. En redovisning kommer att ingå i nr 4/2021 av tidskriften.
Från vår församlings sida vill vi framföra en hjärtlig lyckönskan till Seth med förhoppning att Gud ger honom ännu många år i hans tjänst.

Följ och dela!