Kommentera

Keith Wessels föredrag vid norska kyrkomötet

Vid Den Lutherske bekjennelseskirkes kyrkomöte på Stemnestaden 30.7–1.8.2021 hölls ett föredrag av WELS’s kontaktperson Keith Wessel över Friheten i Kristus, Gal 5:1. På grund av pandemin kunde han inte närvara personligen utan föredraget hölls via video.

Föredraget finns som video här: https://www.luthersk-kirke.no/?sermons=friheten-i-kristus-gal-51
Där finns också en länk till norsk översättning.

Följ och dela!