Kommentera

Färre pastorer i tjänst under hösten

Pastor Øyvind Edvardsen har beviljats ansökt tjänstledighet under september–december 2021. Gudstjänsterna fördelas på de övriga pastorerna. Det är också tänkt att vi ska testa samordnade gudstjänster via mötesverktyget Zoom, så att församlingen i Lepplax kan samlas för att lyssna till texter och predikan som hålls i Vasa, och församlingen i Vasa får hjälp med psalmsången från Lepplax. Den första gången testas arrangemanget den 5 september kl 13. Länk för att delta i Zoom-konferensen finns här och i gudstjänstinformationen i Kommande händelser.

Följ och dela!