Kommentera

När döden är en vinst

Låter rubriken som en utbildning för självmordsbombare? När man utlovas salighet i paradiset om man lyckas ta död på så många människor som möjligt, inklusive sig själv? Nej, långt därifrån. Orden är hämtade från Filipperbrevet (läs Fil 1:20–26), där Paulus beskriver sin längtan efter att vara hos Kristus i jämförelse med att fortsätta att tjäna honom här i livet. För mig är livet Kristus och döden en vinst.

I själva verket vilar vårt hopp om himmelsk salighet på döden i viss mening. Det vilar på att Jesus från Nasaret, Messias, Guds son, som kom för att frälsa världen, utlämnades att dö i syndares ställe, i ditt och mitt ställe. Men han segrade över döden genom att på tredje dagen uppstå ur sin grav. Där finns vår vinst.

Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus (1 Kor 15:55, 57)!

Det är naturligt att vi längtar efter det som är bättre. Livet här på jorden är för många en jämmerdal. När vi ser vilken salighet Gud berett åt oss genom att vi får vara hans barn fylls vi av längtan att få vara där. Men som Paulus uttrycker det finns det också en annan längtan: att finnas som stöd och hjälp åt dem som behöver oss här i livet. Han säger: Jag dras åt båda håll.

Det är bra att vi får lämna åt Herren att avgöra vilket alternativ som ska gälla i vårt fall. Paulus satt i fängelse just då han skrev de här orden. Ändå såg han en mening i att han var där: han fick hjälpa sina vänner i Filippi till framsteg och glädje i tron.

I den sargade värld som vi lever i finns det många som behöver hoppet om att död, lidande och sorg en gång ska vara borta för alltid. Därför kallar Gud oss att vittna om det hopp vi har i Kristus.

Den som har Sonen, han äger livet,
så vittnar Ordet till evig tid.
Den ej har Sonen, han har ej livet –
hur hårt det ljuder, det blir därvid.
Och Faderns vilja, så säger Jesus,
är blott att alla må Sonen se
och tro på honom och finna frälsning
från synden, döden och evigt ve.

(L Sandell)

Följ och dela!