Kommentera

Barnens lovsång

Medan Jesus botade blinda och lama i Jerusalems tempel sjöng barnen: Hosianna, Davids son! Så hade de hört de vuxna sjunga dagen innan, på palmsöndagen, när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Nu var Jesu fiender med och ogillade barnens sång. Men Jesus sa till dem: ”Har ni aldrig läst: Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång?” (Matt 21:16)

Mikaelidagens traditionella tema är Änglarna och barnen. Temat ger ett intryck av lugn och harmoni. Och visst är det så att många av texterna talar om änglarnas beskydd. Men dagen har fått sitt namn efter ärkeängeln Mikael, som framstår som en stor stridsman. För att vi ska ha ro och frid måste någon strida för oss mot ondskans makter. Jesus höll denna dag på att inleda den stora striden: den strid då han skulle besegra djävulen, även om det såg ut som ett tragiskt nederlag. Och änglarna var med och styrkte honom.

Barnen i templet är obekymrade om översteprästernas och de skriftlärdas onda planer mot Jesus. Utan att de vet om det framför de en stor bekännelse: bekännelsen till Jesus från Nasaret som Messias, den store kungen som skulle vara Davids son och regera till evig tid.

Vi brukar tala om barnatro. En del menar att barnatron under uppväxt och utbildning måste bytas mot en reflekterande tro, som rentav ifrågasätter och tvivlar på det man lärt sig som barn. Vår tids skriftlärda undergräver den enkla tron som inte ifrågasätter det som Guds ord lär oss, med den påföljden att barn redan i skolan lär sig tvivla på Bibelns sanning. Vi lever i en verklighet som präglas av strid mot de onda makterna.

Mot sådana angrepp behöver vi påminnas både om änglarnas strid för oss och om kraften i barnens lovsång. Modellen för vår lovsång finns i barnsången ”Jesus älskar mig, jag vet, för min Bibel säger det.”

Med tacksamhet jag prisar Gud för hans änglavakt,
med vilken han mig visar sin väldighet och makt.
Han skyddar i all fara min ande, kropp och själ,
och för all ondskans snara han mig bevarar väl.

(P. Melanchthon, G. W. Sacer, J. Svedberg)


Bild: Barn i Dunavtsi, Bulgarien. Foto: J Vogt.

Följ och dela!