Kommentera

Söndring och enhet

”Sök inte konflikt eller tom ära”, förmanar oss aposteln Paulus (Fil 2:3). Konflikter finns det gott om. Ett svärd som går genom kristenheten är HBTQ-frågor, och bottnar i hur vi förhåller oss till Guds skapelseordning. Ett annat svärd hotar att dela samhället i två läger och höjs av en högljudd skara vaccinkritiker. Det finns församlingar där en allvarlig splittring förorsakats av en egendomlig tolkning av Uppenbarelsebokens utsagor om Antikrist. Denna feltolkning hotar evangeliets frihet, genom att frälsningen framställs som beroende av vår inställning till vaccin.

Paulus skriver (Fil 2:1-2): ”Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne.” Sedan visar han på föredömet i ödmjukhet: ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var.”

Bibeln ger oss besked om vad som förorsakar söndring. Dels är det köttslighet och dels är det falsk lära. Söndringen motarbetas genom att lära känna Kristus och hans kärlek. Tron på honom förenar oss i gemenskap i Anden. Den ger samma sinnelag och den gör oss till ett i själ och sinne. 

När vi lär känna Kristus och ser hur han älskat den av synd fördärvade världen så att han gick i döden för den får vi också en rätt syn på söndring och enhet. Den sanna enheten finns i den gemensamma tron. I den leds vi inte vilse av falskt tal om kärlek: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord” (Joh 14:23). Men detta leder inte till frid med världen, utan till söndring. Jesus sänder sina lärjungar som får bland vargar. ”Har de förföljt mig, ska de också förfölja er” (Joh 15:20).

Förföljelsen ska inte bero på att vi uppträder oförsonligt och upproriskt. ”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er” (Rom 12:18). ”Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig” (Rom 13:1). När det gäller brott mot Guds klara ord måste vi dock träda upp med kraft, även om det leder till söndring. Den sanna kärleken kan inte stå samman med ogudaktighet och falsk lära.

Slå ner den onde, som har oss söndrat,
bryt ner de murar han uppställt har!
Må våra tycken och tankar fara
och Jesus Kristus bli ensam kvar!

(J Blomqvist

Följ och dela!