Kommentera

Trons rättfärdighet

Den 31 oktober är det exakt 504 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser mot avlatshandeln. Han anklagade påvekyrkan för denna obibliska verksamhet som lurade människor att tro att de genom sina pengar kunde köpa själar fria från skärselden.

Det finns olika sätt att förföra människor till en falsk förtröstan på sitt eget, något som man tror ska ge meriter inför Gud. En lista på sådana sätt räknar Lina Sandell upp i en sång:

Min redliga bättring, min tro och mitt hopp,
min ånger, min bön och min lydnad,
se där, vilka trappsteg jag timrade opp,
se där, var jag sökte min prydnad!

I sig själva är dessa handlingar något gott. De är ju inte förbjudna av Gud, utan vi uppmuntras till sådana i Guds ord. Problem uppstår när man inbillar sig att de ska ge berömmelse inför Gud och bli medel till vår frälsning – att hoppas att de blir vår brygga till himlen.

I Romarbrevet bekämpar aposteln Paulus all vår strävan att bli behagliga inför Gud genom det vi själva gör. Han ställer alla människor på samma plan (Rom 3:23): Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så fick också sångförfattaren bekänna att alla dessa tänkta meriter föll som stenar från den himlastege hon försökte timra upp. Men Paulus visar en annan väg (v 24): och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. 

Så som bristen på härlighet inför Gud, eller egen berömmelse, gäller alla människor, så har alla friköpts från sina synder av Kristus Jesus. När detta evangelium förkunnas – Gud vare tack för att det har förkunnats fritt också hos oss – så visar oss Den helige Ande att vi inte ska se på oss själva. Genom detta evangelium väcker han tro att Jesus redan gjort allt och bestyrker det med att han redan i dopet klätt oss i Kristi rättfärdighet. Aposteln sammanfattar (Rom 3:28): Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Så är den människa salig som tror. Prisa Gud för hans oförtjänta nåd!

Den vägen mig syntes i början för lätt,
som många den ännu vill kalla.
Men när man försökt alla övriga sätt
och kommit till korta på alla,
då skall man sig slutligen finna därvid
att äga allenast i Jesus sin frid
och blott genom honom bli salig!

(L Sandell)

Följ och dela!