Kommentera

De saliga

Vem är salig? Man hör ibland säga om en avliden ”salig i åminnelse”, eller kalla någon ”salig N.N.” Nu i allhelgonatid förklarar man ofta alla avlidna saliga. Eller att tala om en avliden som att hon ”sitter där uppe och följer med oss”. Många ser det som en självklarhet att alla som har dött är i himlen. Så är det inte. Bibeln talar också om en osalig evighet.

Den romersk-katolska kyrkan talar om vissa människor som saliga. Människor som utmärkt sig på ett särskilt sätt kan av påven förklaras saliga. Det är ett steg i en omfattande process som kallas helgonförklaring. Men den läran är inte hämtad från Bibeln. Saligheten har inget att göra med våra prestationer.

Är salighet då en känsla av lycka? En helt annan uppfattning har Greta Lisa Danielsdotter i sin sång:

Alltid salig, fast jag mången gång
fäller modet under tidens tvång
och ej sjunga kan min nya sång.
Jag är likväl salig.

Kung David förklarar i psalm 32 vad salighet är: Salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt! Salig är den som Herren inte tillräknar synd. I Rom 4 citerar aposteln Paulus dessa verser och visar hur Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Till ingen del handlar det om våra förtjänster, utan om att ta emot den förtjänst som Jesus har skaffat genom sitt rättfärdiga liv i syndares ställe och genom sin försoningsdöd. I Ahnfelts sånger (Rutström) uttrycks det så här: Fullbordat, sade han till slut. Så strök han hela skulden ut. Den detta tror är salig.

I mörka och tunga tider får vi vända bort vår blick från oss själva och se mot himlen med glädje och hopp. Där har vi den fullkomliga saligheten, men redan här kan vi få en liten försmak genom att betrakta Ordets vittnesbörd om Guds nåd i Kristus. Där får vi också veta att vi i vårt dop har blivit klädda i Kristi rättfärdighet. Det är den salighet som genom tron ger oss inträde i den lovsjungande skaran som ständigt sjunger lovsånger inför Guds tron.

Salig för intet, frälst blott av nåd
enligt Guds fasta evighetsråd:
i Jesus Kristus får syndare
nåd och förlåtelse.
Äran, äran, den skall Jesus ha
här på jorden och i himlarna.
Han har borttagit alla synderna.
Amen, halleluja!

(F Engelke)

Följ och dela!