Kommentera

Hjälpinsatser för Ukrainas folk

Vi är alla upprörda över det ryska angreppet på Ukraina, som brutalt inleddes den 24 februari 2022. Låt oss vara ivriga i bönen för Ukraina och särskilt för våra trossyskon där. Vi har även möjligheter att räcka konkret hjälp.

Vi har genom Facebook nåtts av upprop från pastor Taras Kokovsky som är en pastor i vår gemenskap i Ternopil, Ukraina. De tar emot flyktingar från östra Ukraina och behöver ekonomiskt stöd för att hjälpa dem. 

Pastor Martin Vrsecky i Pilsen, Tjeckien, har i e-post till pastorer berättat om att de upplåter skolutrymmen för flyktingar. De tjeckiska tågen tar fritt emot alla ukrainska passagerare och de behöver inte visa pass eller visum.

Ordföranden för CELC Europa, pastor Holger Weiss, riktar en fråga till andra länder om det finns möjligheter göra hjälpinsatser. Den frågan ska vi överväga. Ett sätt att göra en snabb hjälpinsats är att ge en kollekt i morgondagens gudstjänst som sänds till den ukrainska lutherska kyrkan. Kom ihåg möjligheten att betala en gåva via MobilePay 18161. Det går bra att också använda bank: IBAN: FI46 3131 1002 2560 83. Använd denna gång ett speciellt referensnummer: 9001. (Insamlingstillstånd i Österbotten.)

Pastor Weiss påminner om sin undervisning när han var hos oss på första advent, om hur Gud tar hand om dem som råkat ut för svårigheter i pandemin, med hänvisning till hur Gud möjliggjorde en ny start för Noa och hans familj. (Detta föredrag ingår förkortat i Bibel och Bekännelse nr 1/2022 som når prenumeranterna i nästa vecka.) Vi lever i de yttersta tiderna och det som sker är tecken på att Jesus kommer snart för att ta oss hem till sig.

Kom, Herre Jesus!

Följ och dela!