Kommentera

Det största firningsämnet

Vilket firningsämne skulle ge orsak till den största klang- och jubelfesten? Kanske att en berömd och uppburen släkting fyller jämna år? Att en av världens ledare kommer till vår stad och talar till oss på torget?

Låt mig föra in ett annat spår. De senaste veckorna har vi sett fasansfulla bilder av utbombade städer och människolik på gatorna i Ukraina, däribland barn. Tänk om någon skulle utlysa en fest för att självaste Döden är besegrad, och att det inte längre finns någon plåga, någon död och någon sorg! Det vore väl ett firningsämne som heter duga, eller hur?

Nu står vi faktiskt inför firningen av just detta. Vi kan läsa i 2 Tim 1:10: ”Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.” Vem har gjort det? Vår Frälsare Kristus Jesus. Tänk, vilket firningsämne!

Det såg inte bra ut, till en början. Jesus såg tvärtom ut att lida ett förkrossande nederlag. Hans fiender utsatte honom för den värsta skymf. De torterade honom på det grymmaste sätt, och det såg ut som om han inte alls hade någon makt att sätta emot dem. Man korsfäste honom mellan två rövare. Och så dog han. Skulle han ha gjort slut på döden?

Hans vänner ville likväl ge honom en hedersam begravning. I stor sorg beslöt några kvinnor att satsa sina besparingar på att smörja hans kropp så snart de hade en möjlighet. Men de hittade ingen kropp. Graven var tom! En ängel påminde om att han hade sagt så i förväg: han skulle uppstå. Men det hade de glömt.

Blev det nu en klang- och jubelfest? Nej, de var förvirrade. De berättade om sina upplevelser för apostlarna, men de kunde inte tro dem. Efter hand visade sig Jesus för dem också, men de ställde inte till med några sprittande festligheter. De låste in sig och var rädda. Den stora festen ägde rum 50 dagar senare, när den Helige Ande öppnade apostlarnas mun och förhärligade den uppståndne. Den dagen ökades antalet lärjungar med 3000.

Vi har orsak att ställa till med en riktig firning nu. På påskdagen ska vi fira att Jesus har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.

Förunderligt att skåda var
hur döden stred mot livet.
Men livet seger vunnit har,
uppslukad döden blivit.
Såsom Skriften oss har sagt:
Död har döden nederlagt,
ej mer hans makt kan skrämma oss.
Halleluja!
(M Luther)

Följ och dela!