Kommentera

Stöd till Ukraina

När Ryssland inledde sin invasion av Ukraina den 24 februari gick våra tankar till våra trossyskon. Ukrainas lutherska kyrka är medlem i KELK, Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen. En del av våra pastorer har deltagit i teologikurser i Ternopil, där Ukrainas lutherska teologiska seminarium S:t Sofia har varit verksamt. Informationerna från Ukraina har varit chockartade.

Vår vädjan om stöd för församlingsmedlemmar som tvingats fly från sina hem gav direkt god respons. Av de influtna medlen har 200 € sänts som ett personligt bidrag till Natalia, som varit en viktig person vid seminariet och som med sin familj flydde till Tyskland. Senare har 1 300 € sänts till den ukrainska kyrkan via dess episkopat.

 I Nr 2/2022 av Bibel och Bekännelse, som utkommer om ungefär en månad, planerar vi utförligare information.

Det viktigaste stödet är dock alltjämt trägen förbön. Allt vilar i Herrens mäktiga händer. Tack för ert stöd!

Styrelsen
Följ och dela!