Kommentera

Har du hemlängtan?

Hemlängtan kan vara tärande. Den kan vara ett tecken på att man vantrivs i en ny miljö: i studiestaden, i det nya landet. Man drömmer sig tillbaka till sitt hem, och det är inte ovanligt att man behåller de goda minnena men glömmer de dåliga.

När Israels barn irrade omkring de 40 åren i öknen klagade de: Varför fick vi inte stanna i Egypten? De hade hört om det goda landet, Kanaans land, men prövningarna på väggen gjorde att de inte kände någon förväntan att komma dit.

Israels ökenvandring är en bild av den kristnes vandring i tåredalen, på väg mot det utlovade landet, himlen. Vad betyder längtan efter himlen för dig, min läsare? Har du funnit dig så väl till rätta i ”öknen” att du inte behöver något bättre? Eller är det kanske så att du har drabbats så svårt av den här tidens sorger och nöd att du inte ser någon möjlighet att orka vidare? Se då fram emot den tiden när det inte längre finns något lidande!

Det finns verkligen många olika livsförhållanden också bland Jesu vänner. Om du hör till dem som fått njuta av det goda och har nog av det, så ska du tänka på apostelns ord i Rom 2:4: ”Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse?” Martin Luther Luther framställer det så paradoxalt, att han ser plågor och svårigheter som bevis för att Gud inte har övergett oss, medan ett lyckligt liv utan vedermödor skulle vara allvarligt, ett tecken på att Gud är långt borta.

Men om du suckar under vedermödor och lidanden, så vet att Gud endast prövar. Han vill rikta din blick mot det eviga hemmet, där han har berett dig rum genom att sända Jesus hit till vår onda jord för att i vårt ställe bära syndens straff. Han försäkrar dig, att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår (Rom 8:18).

Visst är det något att längta efter?

Jag ser att här på jorden är synden med i allt
och ger åt allt det sköna en främmande gestalt.
Fast den ej kan fördöma, den ändå plågsam är,
men där i himlens glädje den gör ej mer besvär.

   Hem, hem, mitt kära hem!
Ej finns en plats på jorden
så skön som du, mitt hem!

(L Sandell)


Bild: Martin Wikström

Följ och dela!