Kommentera

Hjälparen – vittnet

Den sjätte söndagen efter påsk visar fram mot pingsten och handlar om den kommande Hjälparen. Jesus säger: När Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. (Joh 15:26). Han förhärligar Sonen, för han talar inte av sig själv eller om sig själv. Han för fram budskapet om Jesus och allt han hade talat, men som lärjungarna inte hade kapacitet att minnas då.

Vi har nyss firat Kristi himmelsfärd, den stora högtiden när Jesus åter tog i bruk sin allmakt. Under de tio dagar som följde mellan hans himmelsfärd och pingst var lärjungarna troget samlade i bön. Apg 1:15 omtalar att de som samlades var ungefär 120 personer. Vi tänker kanske att det bara var de elva lärjungarna som väntade på Andens högtid, men skaran som samlades i salen på övervåningen var alltså stor. Under de här dagarna gjordes ett fyllnadsval i stället för Judas, förrädaren, så att apostlarnas antal åter blev tolv. Den som trädde in efter noggrann kandidatnominering och lottning var Mattias, som hade följt Jesus under hela hans verksamhet.

I en annan av söndagens texter omtalas en annan av Andens uppgifter som vittne (Rom 8:16): Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Skulle vår egen andes vittnesbörd vara det enda vittnet om vårt barnaskap vore vi på gungfly, så snart känslorna kommer i en svacka. Vi behöver ett bättre vittne, och det får vi genom Den Helige Ande. För han vittnar via Skriften om vad Jesus gjort för oss. Han visar oss genom Skriftens ord hur Jesus fullbordat allt, och att vi genom dopet och tron har klätts i hans rättfärdighet och inte behöver frukta lagens dom för våra synder.

Så vittnar Anden genom det objektiva Ordet om Kristus, som han låtit apostlarna förkunna och skriva ner, och också genom det personliga handlandet med oss när han för oss till tro och låter oss få smaka frukterna av det som Jesus gjorde.

Låt världen se din hemlighet,
att den har full rättfärdighet
därför att Gud blev mänska sann
och oss med blodet övervann.
Ge tröst åt var bedrövad själ:
Nu Jesus har ställt allting väl.
Ge rädda hjärtan frid och mod
att lita blott på Jesu blod!

(M Malmstedt)


Bild: målning av Virpi Viitala; tidigare altartavla i Biblion.

Följ och dela!