Kommentera

Läraren som visar på Jesus

Vid den här tiden avslutas läsåret i många skolor. En och annan elev är kanske glad över att inte behöva träffa sin lärare på ett par månader under sommaren. Och läraren själv behöver sin nödvändiga sommarledighet. Men det finns en lärare som vi inte får glömma bort att vända oss till, och denne lärare tar inte ledigt. Nu i pingst firar vi Andens högtid.

Jesus säger om Anden (Joh 14:26): Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Och senare säger han (Joh 16:14): Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den första pingsten efter Jesu himmelsfärd blev en dramatisk händelse. Hela Jerusalem kom i rörelse när Anden uppenbarade sig i ett dån som av en våldsam storm, och när han visade sig som tungor av eld över lärjungarna. Men det som väckte mest uppseende var att dessa olärda galileiska män började förkunna den uppståndne Frälsaren på alla möjliga språk. Det fanns ingen i hela staden som inte kunde förstå vad de predikade.

Petrus sammanfattade budskapet så här (Apg 2:36): Denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias. För Petrus var det viktiga att visa på Jesus. Anden lärde honom att det var Jesus som skulle stå i centrum. Anden lärde Petrus tolka det som profeterna i Gamla testamentet hade förutsagt om Messias. Han hade inte förstått det tidigare, men nu fick han i Andens skola lära sig det rätta sättet att predika.

Vi ska snart avsluta Herrens halvår, den festliga delen av kyrkoåret där vi fått lära oss att Jesus föddes till vår jord för att bli vår Frälsare och hur han måste lida och dö i vårt ställe. Vi har de senaste veckorna firat hans segerrika uppståndelse. Nu firar vi den tredje stora högtiden, när budskapet om allt detta går ut. Jesus är hela tiden i centrum. Under det kommande halvåret, Kyrkans halvår, handlar det till största delen om hur vi i vårt eget liv tillämpar det vi fått lära oss. Men vi får aldrig glömma att Jesus ska vara i centrum i Andens skola. Anden är sänd av Fadern och Sonen och hans lärobok är Bibeln, det som Jesus har sagt, och som Anden har förmedlat via hans apostlar.

Annandag pingst har numera klätts av som helgdag i vårt borgerliga samhälle. Låt oss uppmärksamma den stora högtiden med att också fira denna dag i våra hem! Texter finns i bibelkalendern. I Sverige underlättas firningen av att den i år infaller på nationaldagen. Välsignad pingsthelg!

O helge Ande, var oss nära,
förklara du vad Jesus gjort!
Låt Ordet döma, trösta, lära,
att Herrens lov må bliva stort!

(A Hydén)

Följ och dela!