Kommentera

Barnläger på Hummelholmen

Veckoslutet 23–24 juli ordnas ett barnläger på Hummelholmen i Monäs, Nykarleby. Preliminärt program:

Lördag 23 juli

  • 12–13 Ankomst och inkvartering
  • Inledningsbön och information, Botvid
  • 14 Undervisning: Jesus lär oss att älska, Botvid. Därefter simning och lekar.
  • 18 Undervisning: Jesus lär oss att följa hans ord, Hans. Kvällsandakt, David.

Söndag 24 juli

  • 10 Morgonandakt, Hans
  • 10.30 Undervisning: missionsbefallningen, Rasmus och Jesper
  • 13.30 Familjegudstjänst, David, predikan Keith Wessel från WELS
  • Städning och avfärd.

För det praktiska med inkvartering, bespisning och städning svarar Marika, Helga, Mia, Ann-Sofi, Linda och alla tillsammans.

Följ och dela!