Kommentera

Barnläger på Hummelholmen

Veckoslutet 23–24 juli ordnas ett barnläger på Hummelholmen i Monäs, Nykarleby. Preliminärt program:

Lördag 23 juli

  • 12–13 Ankomst och inkvartering
  • Inledningsbön och information
  • 14 Undervisning. Därefter simning och lekar.
  • 18 Undervisning och kvällsandakt.

Söndag 24 juli

  • 10 Morgonandakt
  • 10.30 Undervisning
  • 13.30 Familjegudstjänst
  • Städning och avfärd.
Följ och dela!