Kommentera

Född av vatten och Ande

Den lärde Nikodemus går bet på frågan om den nya födelsen i sitt nattliga samtal med Jesus (Joh 3). ”Hur kan en människa bli född när hon är gammal?” Det framgår inte om han övertygades av det svar som Jesus gav: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.” Men den undervisning som Jesus gav honom har haft en central betydelse för vår tro.

Trefaldighetssöndagen (Heliga Trefaldighets dag, Treenighetssöndagen) lyfter fram det stora mysteriet med Guds väsen, som samtidigt är en och tre personer. Det är ett verkligt mysterium för vårt förnuft. Det går inte ihop, och därför har också många ifrågasatt denna lära. Redan i fornkyrkan uppstod strider och därför har vi fått en mycket speciell trosbekännelse, benämnd den Athanasianska trosbekännelsen, som behandlar frågorna om den Treenige Guden och Kristi två naturer. Denna brukar vi lyfta fram just på Trefaldighetssöndagen, trosbekännelsens dag.

När Jesus sände sina lärjungar att föra ut evangeliet befallde han dem att döpa ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19). Detta har den kristna kyrkan följt. Utan den Treeniges verksamhet är det kristna dopet inget rätt dop. Fadern gör oss till sina barn, Sonen klär på oss sin rättfärdighet och Anden föder på nytt. Centralgestalten i detta är Sonen, Jesus Kristus, som Fadern i sin kärlek sände till jorden och som Anden vittnar om och förhärligar. Därför använder Bibeln ibland uttrycket att bli döpt i Jesu namn, för utan honom finns ingen frälsning. Och därför talar vi om den kristna tron.

När vi döper ett litet barn syns inga stora ting. Vi är långt ifrån pingsthändelsens mäktiga synliga manifestationer. Men det stora sker: Ordet skapar tro och frälsning. För att detta ska bära frukt fortsätter missionsbefallningen med budet att lära allt som Jesus befallt oss. Det gör vi i söndagsskolan, i konfirmationsundervisningen och i våra gudstjänster. Under det kommande halvåret påminns vi om ansvaret att genom Guds Ord låta Anden tålmodigt lära, förmana, varna och trösta för att vi ska växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre.

När jag blev döpt, mig Herren skänkte
sin Andes hela rikedom,
med livets vatten mig bestänkte
och tog mig till sin egendom.
Hur rik och lycklig jag då är,
när Jesus omsorg om mig bär!

(K Nordlund, J Engström)

Följ och dela!