Inlägg med etiketten ‘treenighet’

4 objekt

Trefaldighetssöndagen: den dolde Guden

av Ola Österbacka

Med Trefaldighetssöndagen går vi över från Herrens halvår till Kyrkans halvår. Nu lär Fadern, Sonen och Den Helige Ande sin kyrka att förhärliga honom och vittna om vad Jesus har gjort för oss i våra liv. Den här söndagen står vi inför det stora mysteriet: att Gud är en och samtidigt tre personer. Vi står […]

Trefaldighetssöndagen

av Ola Österbacka

Med pingsthögtiden senaste söndag avslutades kyrkans festliga halvår. Vi har fått välkomna Jesus, Guds Son, som Frälsare till vår jord. Vi har fått följa honom på hans lidandes väg fram till korset på Golgata och hur han uppstått från de döda som ett kvitto på att hans verk är fullbordat och accepterat i himlen. Vi […]

Trefaldighetssöndagen

av Ola Österbacka

När pingsten har firats är alla de stora högtiderna som anknyter till vår Frälsares verksamhet passerade. Guds handlande i frälsningshistorien har uppenbarats vid Marie bebådelsedag och jul, som talar om hur Gud blir människa, under fastetiden som kulminerar i långfredagens stora händelse på Golgata kors, vid den tomma graven på påskmorgonen, vid Jesu himmelsfärd då […]

Trefaldighetssöndagen

av Ola Österbacka

Trefaldighetssöndagen, Treenighetssöndagen eller Trinitatis har sedan 1300-talet firats en vecka efter pingst (”pingstoktaven”). Den sammanfattar den undervisning om den treenige Guden som vi har fått under kyrkans festliga halvår. Denna söndag är den enda då vi använder den Athanasianska trosbekännelsen, som försvarar enheten mellan de tre personerna och Kristi två naturer. Den är skarpt avfattad […]