Döpande – lärande

Evangelisten Matteus avslutar sin berättelse om Herren Jesus Kristus med hans befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Denna befallning brukar vi kalla missionsbefallningen. Där ingår två element. Det ena är befallningen att döpa och det andra befallningen att lära. Det ena kan inte vara utan det...

Fortsätt att läsa

Det stora uppdraget

Heliga Trefaldighets dag, Trefaldighetssöndagen eller Treenighetssöndagen brukar betraktas som trosbekännelsens dag. Denna dag bekänner vi vår tro med den Athanasianska trosbekännelsen, som är en utförlig bekännelsen till den Trefaldige, dolde Guden, men också till Kristus som sann Gud och sann människa. För den moderna människan är denna trosbekännelse i många delar svårsmält, men...

Fortsätt att läsa

Trefaldighetssöndagen

Med pingsthögtiden senaste söndag avslutades kyrkans festliga halvår. Vi har fått välkomna Jesus, Guds Son, som Frälsare till vår jord. Vi har fått följa honom på hans lidandes väg fram till korset på Golgata och hur han uppstått från de döda som ett kvitto på att hans verk är fullbordat...

Fortsätt att läsa

Trefaldighetssöndagen

När pingsten har firats är alla de stora högtiderna som anknyter till vår Frälsares verksamhet passerade. Guds handlande i frälsningshistorien har uppenbarats vid Marie bebådelsedag och jul, som talar om hur Gud blir människa, under fastetiden som kulminerar i långfredagens stora händelse på Golgata kors, vid den tomma graven på...

Fortsätt att läsa

Trefaldighetssöndagen

Trefaldighetssöndagen, Treenighetssöndagen eller Trinitatis har sedan 1300-talet firats en vecka efter pingst (”pingstoktaven”). Den sammanfattar den undervisning om den treenige Guden som vi har fått under kyrkans festliga halvår. Denna söndag är den enda då vi använder den Athanasianska trosbekännelsen, som försvarar enheten mellan de tre personerna och Kristi två...

Fortsätt att läsa