Kommentera

Vad är viktigast?

Under de sista dagarna före sin död förde Jesus många samtal med sina motståndare, som blev allt mera fientligt sinnade mot honom. Snart skulle de tro att de hade lyckats röja honom ur vägen, sedan de fått honom korsfäst, död och begraven. Han var besvärande för dem. Han gjorde ju anspråk på att vara Messias, vilket de såg som en fruktansvärd hädelse. Därför försökte de få fast honom med olika försåtliga frågor. En av dessa var: Vilket är det största budet i lagen?

Svaret på den frågan borde ha varit helt klar för de laglärda. Men Jesus verkade revoltera mot deras lag. Han hade t ex upprepade gånger brutit mot deras förståelse av sabbatsbudet. Så nu ville de ha besked. Men den här gången stämde hans svar helt med fariséernas mening (Matt 22:37–40):

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

Jesus hade inte kommit för upphäva lagen. Han kom för att fullborda den. Han kom för att som enda människa fullkomligt uppfylla varje bud. Och det hade inte fariséerna fått syn på. Därför ställer Jesus dem mot väggen: ”Vad tänker ni om Messias? Vems son är han?” Trots att de visste att han var Davids son såg de inte, att de hade Guds Son precis framför sig. Det viktigaste fattades dem. De kände inte Jesus som Guds Son av evighet, kommen i köttet för att frälsa människorna från deras synder. De hade inte Petrus bekännelse: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.”

Fariseerna trodde att det viktigaste i livet var att göra allt som Mose lag krävde. Men det var ett självbedrägeri. För det kunde de inte. Ingen människa kan uppfylla lagens alla krav, däri inräknat att vara ren från alla onda begärelser. Men det kunde Jesus. Han tog dessutom på sig dödsstraffet som både fariséerna och vi alla borde ha lidit, eftersom vi inte klarat av att uppfylla lagens krav.

Det viktigaste i livet är att lära känna Jesus som sin Frälsare. Vägen dit är att lyssna när Gud talar till oss i sitt Ord.

Vad synes dig om Kristus? Vi fråga än en gång,
ty på den frågan hänger själva livet.
Är han ditt allt i alla, din enda, nya sång,
och är till liv ej annat namn dig givet,
då kan du svara stadigt, trots otrons spott och hån:
Jag tror, att han är Kristus, den levande Guds Son,
som frälsat mig från evig död och våda.

(L Sandell)

Följ och dela!