Kommentera

Reformationens 505-årsdag

Den 31 oktober 1517 brukar räknas som födelsedag för den lutherska reformationen. Enligt traditionen spikade Martin Luther upp 95 teser om avlaten på slottskyrkodörren i Wittenberg. Teserna innehåller sådant som inte känns alldeles bekant för vår tid. Därför antog den Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (KELK) 95 teser för det 21:a århundradet vid konferensen i Tyskland 2017. Till skillnad från Luthers teser presenterar KELK:s 95 teser för det 21:a århundradet hela den grundläggande bibliska läran, som den bekänns av den lutherska kyrkan. Teserna har organiserats enligt samma disposition som Martin Luthers katekes, som än idag är ett värdefullt verktyg i undervisningen för kyrkorna i KELK.

De nya 95 teserna rekommenderas till studium!

Följ och dela!