Kommentera

Namnet Jesus

”När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev till i sin mors liv” (Luk 2:22).

Namnet Jesus följer den latinska och grekiska skrivningen av det hebreiska namnet Yeshua, som betyder Jahve är frälsning. Han hade fått sitt namn redan av ängeln Gabriel när han uppenbarade sig för Maria. Och när ängeln uppenbarade sig för Josef gav han honom i uppdrag att ge barnet just detta namn, för ”han ska frälsa sitt folk från deras synder” (Matt 1:21).

Att vår gudstjänst på nyårsdagen har temat I Jesu namn kommer sig alltså inte i första hand av att vi vill inleda det nya året i Jesu namn – vilket självklart är viktigt – utan av att vi firar minnet av Jesu omskärelse. Det är ett vittnesbörd om att han redan från sin födelse blev ställd under lagen, som Paulus uttrycker det i Gal 4:4, för han skulle bli en människa som vi. Det var en del av hans uppgift att fullgöra lagen i vårt ställe och leva fullkomligt, utan synd, för att vi skulle få räkna oss till godo hans rättfärdighet. Den andra delen var att han skulle lida och dö för att sona världens syndaskuld.

Som kristna har vi en enorm förmån i Jesu löften att vi får be i hans namn om vad vi vill. Där har vi den bestående tryggheten i tider av oro, för vi får lägga alla våra bekymmer i hans händer, och vi har hans löften att vår Far ska höra det vi ber om i Jesu namn. Även om vi inte har några löften om att ha det lätt i våra liv som kristna, har vi löften om att inte vara utlämnade åt oss själva. Vi får lita på att han har medlidande med våra svagheter, för han har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd (Hebr 4:15). Och han har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut.

Då vill inte ängsligt jag fråga
som otron så gärna det gör:
Vad månne det kommande året
av nöd eller lust till mig för?

För mig är det nog att min Fader
vet utväg i allt som mig sker.
Han känner den okända stigen.
Vad jag inte ser, det han ser.
(L. Sandell)

(Bild: Omskärelse. Judiska församlingen i Stockholm)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du lämnade din himmel för att bli en människa, och gick in under alla människans villkor. Tack för att jag därför får vara Guds barn och att du är min bror. Välsigna det nya året som vi nu börjar, i ditt eget namn. Amen.


Läs igenom Bibeln under ett år!

Med bibelkalendern för 2023 följer en bibelläsningsplan i två delar, en per halvår. Kalendern får du i samband med våra gudstjänster. Du kan också ladda ner den och skriva ut den själv. Här finns tips hur du använder planen.

Ett välsignat nytt år i Jesu namn!

Följ och dela!