Kommentera

Familjen i fokus

När Jesus inleder sin offentliga verksamhet tar han sig an hemmen. Han välsignar de nyblivna makarna som firar bröllop i Kana och han vägleder en sökande samarisk kvinna så att hon hittar frid och blir en missionär. Också längre fram i sin verksamhet förmedlar han frid och glädje till många hem, där särskilt tullindrivaren Sackeus är ett exempel.

Familjen är en hörnsten för samhället. Särskilt gäller det för den kristna familjen, som är oerhört viktig för den kristna kyrkan. Just därför är den också hårt ansatt av Guds rikes fiender. Mer än någonsin i historien har familjen attackerats under några decennier. Kärnan i familjen är äktenskapet, och särskilt under de två senaste decennierna har det varit föremål för djävulens missilangrepp.

Angreppen har fått stöd av samhället som offrat den gamla tilltron till Bibeln som vishetens början för att i stället omfatta den i grunden gudlösa evolutionsläran. På grund av den har man inte längre någon förankring i skapelseberättelsen, som tydligt utsäger att Gud har skapat människan till man och kvinna. Den naturliga insikten att det behövs en man och en kvinna för fortplantning fördunklas genom medicinska nymodigheter, som gör att samkönade par kan ”skaffa barn”. Skaparens anvisning att en man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru trängs undan för den moderna människans krav på självförverkligande och rättigheten att främja sitt eget liv i stället för att ta ansvar för maka och barn.

Aposteln Paulus förutser den här tidens förryckta situation (2 Tim 3:2–5): ”Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!”

Den allvarliga förmaningen ”håll dig borta från dem” ska vi inte ta lätt på. Det gäller livet. För den kristna familjen, som inte kan fly bort från världen utan befinner sig mitt i denna ondska, är det viktigt att ännu ivrigare ty sig till och hålla fast vid det dyrbara Ordet, som har makt att försvara oss mot den ondes angrepp. Den påminner oss också om förlåtelsens källa när vi misslyckats.

Välsignat varje hem och hus
dit Jesus kommer med sitt ljus,
där han får skapa med sitt ord
åt sig ett rike på vår jord.

Låt kärlek växa mellan dem
som bygger ett gemensamt hem,
som med sin brist och sina fel
i Guds förlåtelse har del.
(von Pfeil, J A Eklund, J A Hellström)

Följ och dela!