Kommentera

Tron ser det osynliga

Hebreerbrevets elfte kapitel har kallats ”trons höga visa”. Där ges en uppräkning av många kända gestalter som är föredömen för oss när det gäller att tro även om vi inte ser. Några av dem är självklara: Noa, som byggde en ark på torra land. Abraham, som gav sig iväg till ett okänt land på Guds befallning, och som var villig att offra sin son med den tillförsikten att Gud har makt att uppväcka från de döda. Mose, som härdade ut för att han liksom såg den Osynlige. I uppräkningen möter vi också mindre kända gestalter som Henok, som vi inte vet annat om än att han vandrade med Gud, och många till.

Kapitlet börjar med en utmärkt definition av tron: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Det som man hoppas på är vanligen ännu inte en verklighet. Men för tron är det redan en verklighet. Det som man hoppas på har substantierats genom trons ögon. Och det som man inte ser framstår helt konkret för trons ögon.

Det är i dag extra viktigt att notera den tredje versen i trons kapitel: Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Här förs vi direkt till dagens stora villfarelse: att universum, och allt det vi ser, tvärtom har blivit till genom någon synligt! Universum har inte kommit till genom Guds skaparord, ur intet, utan genom en utveckling från det som redan finns, menar man. Och det här har gjorts till en dogm som ingen får ifrågasätta. Bibeln klassar detta som otro.

Den tredje söndagen efter trettondagen har temat Jesus skapar tro. Genom sina mäktiga gärningar väckte han människor till insikt om att han var Guds Son, Messias. Också i dag väcker han människor till kunskap om Sanningen genom sitt Ord. Och med sitt Ord tröstar han alla som lider, eller som mist sina kära, om det sedan är genom krig, olyckshändelser eller svåra sjukdomar. Han visar på det hopp som är verkligt fastän vi inte ser det. Han visar på en härlighet som finns bortom sorg och död, och som vi får del av genom tron på Honom. Tänk vilken skatt vi har i Herrens Ord!

O Jesus, du som tron i hjärtat giver,
föröka den hos oss av nåd alltmer,
så att blott du vårt hjärtas tröst förbliver!
Hjälp oss att tro, fastän vi inte ser!

Låt ej vår tro i stormen skeppsbrott lida,
var med din Andes ljus oss alltid när’!
Lär oss i tron en liten tid att bida,
tills vi ned fröjd får se dig som du är!
(L Lundequist, A Hydén)


Bön: Käre Jesus! Visa mig din storhet genom allt det du gjorde för mig och andra när du besökte vår jord. Hjälp mig att tro ditt Ord och så bli välsignad, och också dela med mig av denna välsignelse. Amen.

Följ och dela!