Kommentera

Mot seger i hårdnande kamp

Under klara vinternätter är det kallast vid soluppgången. När det här skrivs har vinterns köldrekord nyss slagits i Vasa. Så småningom väntas stigande temperatur när solen vinner över köld och mörker.

Den här söndagen, den tredje i fastan, innebär också ett slags djupnotering. Kampen mot mörkrets makter avspeglas i texter som talar om hur otron ansätter oss, hur de som borde vara stöttepelare drar sig undan av feghet och hur avgudadyrkan och likgiltighet griper omkring sig. Runt om i vår värld tilltar vapenskramlet, och de tecken som Bibeln ger om världens sista tider förverkligas allt tydligare. När kan vi vänta oss en soluppgång med hopp om värme och ljus?

Under nästa söndag, som är midfastosöndagen, får vi en vink om var vi kan vänta hoppet om ljus och seger i kampen. Då påminns vi om Livets bröd och hur Jesus mättade folket på ett underbart sätt. Det är till Honom och hans Ord vi ska gå för att vänta segern. Och vi behöver inte vänta många veckor innan vi får se honom vinna seger även om han dömdes ut som förlorare. Han vann sin seger på korset och hans uppståndelse är ett vittnesbörd om hans triumf.

De yttre striderna som rasar i världen är en påminnelse om den strid som djävulen för mot Gud och hans Ord. Den striden hotar Guds ära och sker på många försåtliga sätt. Må vi inte göra som de rådsherrar, som lyssnade till Jesus och i hemlighet trodde på honom, men som inte vågade bekänna det för att inte bli uteslutna ur synagogorna.

Låt oss alltså inte slås ner av ondskans skenbara styrka. Den har ingen verklig makt. Jordiska fiender som kan dräpa kroppen behöver vi inte frukta, säger Jesus, utan den som vi ska frukta är Honom som en dag ska kasta alla sina fiender i helvetet till evigt straff, tillsammans med dem alla som inte känner Jesus. Mot dessa makter får vi söka vår trygghet hos Jesus, som gett sitt liv för att vi skulle få leva med honom. Honom tillhör äran!

Räds ej bekänna Kristi namn,
om världen än det skyr.
Det är ett fäste och en hamn,
när allting annat flyr.

Blygs ej för Kristi ord, ty vet
att i det ordet bor
Guds kraft till frid och salighet
för var och en som tror.

(E. N. Söderberg)


Bön: Käre Jesus! Kom och var med mig och styrk mig när jag känner fruktan inför allt ont som sker. Lär mig att i allt förtrösta på dig och ditt Ord. Amen.

Följ och dela!