Kommentera

Den andliga maten

Midfastosöndagen, eller den fjärde söndagen i fastan, brukar kallas brödsöndagen. Den har sitt tema från det stora miraklet i ödemarken bortom Galileiska sjön när Jesus mättade 5000 män med fem bröd och två fiskar. I texterna talas också om undret som inleddes under den första tiden efter Israels barns uttåg ur Egypten och som sedan fortsatte i det tysta: den väldiga skaran som var på väg från Egyptens träldom mot friheten i Kanaan fick dagligen samla in manna för sin matlagning. De fick också kött att äta i form av vaktlar.

Det underbara himmelska mannat får i Nya testamentet funktionen av en förebild för Jesus, som kallade sig ”Livets bröd”. Så gjorde han i en skarp diskussion med judarna efter brödundret (Joh 6), när de öppet ifrågasatte hans anspråk på det heliga gudsnamnet ”Jag Är”. Det himmelska mannat var inte det fullkomliga brödet från himlen, eftersom de som åt av det dog. Men den som äter det levande brödet ska leva i evighet, säger Jesus.

Det dagliga brödet är viktigt för vårt välbefinnande. Vi behöver både mat och dryck flera gånger per dag. Att bli utan mat en längre tid kan bli ödesdigert.

Hur är det då med den andliga maten? Den behövs för vårt andliga liv. På samma sätt som en långvarig kroppslig hunger kan vara ödesdiger för vår hälsa kan en andlig brist på himmelsk mat vara ödesdiger för det andliga livet. Gud har ordnat det så att vi har god tillgång till andlig mat. I våra länder har vi överflöd. I de flesta hem finns åtminstone en Bibel. Vi får fritt samlas för att läsa detta ord tillsammans och undervisa våra barn i våra hem. Denna himmelska mat ska vi inte förakta och nedvärdera.

För sin kyrka har Jesus dessutom förordnat att vi ska få den himmelska maten i fysisk form, att äta och dricka genom munnen. När han instiftade nattvardsmåltiden sade han att vi ofta ska fira denna måltid, och göra det till minne av honom. Och det är inte bara en symbolisk minnesmåltid, utan vi får äta hans sanna kropp och dricka hans sanna blod till syndernas förlåtelse. Han har föreskrivit denna sakramentala mat och dryck för att vi har svag tro. Genom den har vi en personlig och påtaglig försäkran om att vi får del i välsignelsen av hans död i vårt ställe.

Med Gud och hans vänskap, hans Ande och Ord
samt bröders gemenskap och nattvardens bord
de osedda dagar vi möter med tröst,
oss följer ju herden, den trofaste herden,
vi känner hans röst.

(C O Rosenius)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du försett oss med verklig himmelsk mat! Hjälp mig så att jag inte glömmer bort att äta av det andliga brödet och den andliga drycken som ger mitt liv dess näring. Amen.

(Bilden: Tavla av Virpi Viitala)

Följ och dela!