Kommentera

Dunavtsi-församlingen fick sitt kapell

Marie bebådelsedagen den 26 mars 2023 var en stor dag för Bulgariens lutherska bekännelsekyrka. Då invigdes ett nytt kapell i Dunavtsi i nordvästra hörnet av Bulgarien, invid Donaufloden. David Åkerlund, som deltog som representant för S:t Johannes ev-luth församling, har skrivit en rapport från dagen. Den kommer att publiceras i nästa nummer av Bibel och Bekännelse.

Församlingen i Dunavtsi daterar sin tillkomst till 1998, då missionärerna John och Nancy Roebke började undervisa där. För drygt 10 år sedan fick vår församling möjlighet att stöda utbildning av en pastor, och bidrog också nu i anskaffning av stolar till kapellet. Nuvarande pastor är Iliyan Itsov, som också är ledare för kyrkan.

John Roebke ledde liturgin vid gudstjänsten på flytande bulgariska och pastor Luke Wolfgramm predikade på engelska med tolkning till bulgariska.

Läs om församlingen i Dunavtsi här.

Från invigningen av Dunavtsi-kapellet. Foto: David Åkerlund.
John Roebke leder gudstjänsten. Foto: David Åkerlund.
Följ och dela!