Kommentera

Barabbas och jag

Ett namn är för alltid inskrivet i Jesu lidandes historia. Det är namnet på en upprorsman som hade begått mord. Han var värd att dömas till döden, och skulle också i vanliga fall ha avrättats med korsfästelse. Men han fick byta med Jesus, som korsfästes i hans ställe. Och så blev han frigiven.

Det finns knappast någon bättre åskådningsundervisning om Jesu ställföreträdande offer än berättelsen om Barabbas. Vi har inga uppgifter om hur hans nya liv gestaltades efter att han blev frigiven. Pär Lagerkvist har fantiserat om honom i sin berömda bok, men Bibeln nämner ingenting om hans fortsatta liv.

Vi kan vara övertygade om att en sådan händelse som Barabbas fick uppleva satte djupa spår. En oskyldig man, som inte hade gjort något ont och som ingen kunde överbevisa om synd, utlämnas till fruktansvärda plågor och död och mördaren går fri.

När vi på långfredagen följer Jesus till korset får vi placera oss själva i Barabbas’ situation. Det är du och jag som genom vår synd är orsak till att Jesus måste utlämnas att pinas och dö. När vi ser mannen Barabbas bli frikänd trots hans svåra skuld får vi peka på oss själva, som när profeten Natan stod inför mördaren David och fällde den rättmätiga domen: Du är den mannen! Det är jag som är Barabbas, som borde ha tagit dödsstraffet. Men vår ställföreträdare tog straffet i Barabbas’ och mitt ställe.

* * *

Långfredag och påsk innehåller en omvälvande kontrast mellan mörkaste förtvivlan och ofattbar fröjd och glädje. När påskdagen gryr har allt fullbordats. Kvittot är utfärdat på att allt som profeterna hade förebådat har skett. Det uttrycks med de här orden i Rom 4:24f:

Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Vi förlossas, ormen krossas,
helvetets och dödens makt
nu är bunden: från den stunden
allt är Sonen underlagt.
Nu är helat vad vi felat
och Guds nåd i ljuset bragt.
(V Fortunatus, S A Forsius)


En välsignad långfredag och en fröjdefull påskhögtid!

Följ och dela!