Kommentera

Kom och ät!

Den här uppmaningen hör väl till de allra mest vardagliga fraserna i våra hem. Den gemensamma måltiden är en rikedom för alla som har förmånen att äga en familj. Men när en grupp lärjungar en morgon vid Tiberiassjön hörde sin Mästare uppmana dem att komma och äta var det långt ifrån en vardaglig upplevelse. De hade nyss upplevt ett fiskafänge av ovanligt slag – efter att ha fiskat en hel natt utan att se en enda stjärt fick de plötsligt en så stor fångst att de inte orkade dra upp nätet. Och Jesus var nu den som bjöd till måltid med halstrad fisk av deras egen fångst.

Lärjungarna var förvirrade. De kände knappt igen sin korsfäste Herre som stod livslevande på stranden. De borde ha vetat. De hade mött honom tidigare. Han hade visat dem sina sår. Det var verkligen han. Hur kan han, som varit död, stå där mitt ibland dem? Och hur kan han äta med dem?

Nu var det inte läge att spekulera hur det kunde gå till. De var helt enkelt överbevisade, mot allt förnuft. Det som de kunde göra var att berätta: Många andra tecken gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn (Joh 20:30f).

Just detta vittnesbörd motsägs ivrigt av så kallade lärda inför varje påsk. Professorer träder fram för att med sin vishet avfärda allt som ovetenskapligt, typ att ”de mirakulösa händelser som skildras aldrig kan ha ägt rum i fysisk bemärkelse”. Varför inte? För att sådant inte brukar ske. Men de som var med visste, och de berättade för oss.

Jesus kallar oss också till en måltid, där vi inte heller kan förstå vad som sker. Han säger: Kom och ät! Detta är min kropp, detta är mitt blod. Den danske biskopen Thomas Kingo har formulerat nattvardens mysterium så här: Hur detta sker, jag icke vet, det är hans egen hemlighet. Den ej förstås med tankens makt. Det är mig nog vad Jesus sagt.

Tro inte att Jesus är borta.
Tro inte att Jesus är död.
Han lever och ger oss att äta
av livets bröd.
(A Frostensson)


Bön: Käre Jesus! Tack för att du gett oss ett fast och trovärdigt Ord genom apostlarnas vittnesbörd! Hjälp mig att föra ut detta dyrbara Ord med glädje och frimodighet. Och tack för att du kallar också oss att dela måltid med dig. Amen.
(Bild: gallerisela.dk)

Följ och dela!