Kommentera

Blicken mot det osynliga

Den vecka som börjar med tredje söndagen efter påsk är mitt i den sju veckor långa påsktiden som slutar med pingsten om fyra veckor. För oss kristna är det en jubeltid, fast vi till det yttre upplever kyla, hot och andligt mörker. Just den här söndagen riktas våra blickar uppåt mot himlen, som några ord i episteltexten uppmanar oss (2 Kor 4:18): Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga.

Den som följer med världshändelserna kan ha svårt att glädjas. Det finns inte mycket positivt. Också när man läser vad Jesus ger oss för utsikter för den yttersta tiden är det mycket mörkt. Han radar upp åt oss just sådant som nyheterna överflödar av: krigslarm, hungersnöd, pest, jordbävningar, förföljelser mot kristna. Och han lovar inte att det ska bli bättre här på jorden. Daniel fick höra av ängeln Gabriel som kom med ett budskap som svar på hans bön (Dan 9:26): Ända till slutet ska det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Men det är just i en tid som denna, och mot bakgrund av det som sker i världen, som evangeliets budskap är så stort: rikta blicken mot det osynliga! Det finns en härlighet som väntar den som lever med och hoppas på Jesus, en härlighet som överträffar allt vi kan drömma om och som är en motvikt mot allt det vi ser när vår blick vilar på vår omvärld. Den härligheten finns inte här på jorden. Den finns i himlen.

Det är denna härlighet som Petrus beskriver i sitt första brev (1 Pet 1:3f): Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen.

Och Paulus skriver (Rom 8:18): Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.

Kära vän! Se uppåt, bort från jordens möda och vedervärdigheter, se vad Bibeln lär oss om Guds nåd i Kristus, och du ska se det hopp som överglänser allt det mörka som hotar att förmörka våra sinnen!

Se uppåt, lilla kära syskonskara!
Däruppe skall du livets krona få
och hos vår Gud och Lammet evigt vara,
i härlighet med fröjd för tronen stå!

(Sionsharpan 530, okänd förf.)


Bön: Himmelske Far! Tack för att du genom Jesus har berett ett himmelskt hem i frid och salighet och för att vägen dit är öppen för oss alla! Hjälp mig att fästa min blick på Jesus så att jag inte uppges av oro i denna mörka tid. Amen.

Följ och dela!